Vihreät on tulevaisuuspuolue. Me olemme liike, jonka tehtävä on luoda ihmisille uskoa paremmasta huomisesta.

 

Suomelta puuttuu visio. Ongelmamme ovat alkaneet kasautua ja niiden yli alkaa olla vaikea nähdä, saati kulkea. Suunnan puuttuessa hallitus on hakenut ratkaisuja leikkaamalla tulevaisuudesta. Me olemme onnistuneet haastamaan hallituksen näköalattomuutta. Haluan olla nostamassa vihreiden vision eduskuntavaaleissa päävaihtoehdoksi Suomen suunnasta.

Emma Karin puheenjohtajaohjelma

Emma Karin puheenjohtajaohjelma

Visio vihreälle Suomelle

Vihreät on tulevaisuuspuolue. Me olemme liike, jonka tehtävä on luoda ihmisille uskoa paremmasta huomisesta.

Suomelta puuttuu visio. Ongelmamme ovat alkaneet kasautua ja niiden yli alkaa olla vaikea nähdä, saati kulkea. Suunnan puuttuessa hallitus on hakenut ratkaisuja leikkaamalla tulevaisuudesta. Me olemme onnistuneet haastamaan hallituksen näköalattomuutta. Haluan olla nostamassa vihreiden vision eduskuntavaaleissa päävaihtoehdoksi Suomen suunnasta.

Vihreät tarjoaa ratkaisuja tämän ajan ongelmiin. Hyvinvointivaltiomme ajatus tasa-arvosta ja yhtäläisistä mahdollisuuksista on kaunis, mutta yhä harvempi kokee lupauksen toteutuvan omalla kohdallaan. Hyvinvointivaltion rakentamisen taustalla olevat ihmisten tasa-arvon, kansan koulutustason nostamisen ja yhteisöllisyyden arvot eivät ole vanhentuneet, mutta keinoja on päivitettävä.

Maailman suuret uhat – ilmastonmuutos, äärioikeiston nousu, eriarvoistuminen – ovat monien mielissä, mutta niihin ei etsitä yhdessä ratkaisuja.

Vihreät on olemassa, koska meillä on vastuu yhteisestä ympäristöstä ja tulevaisuudesta. Tässä maassa on aina annettu lapsille ja lapsenlapsille lupaus, että me teemme työtä, jotta teillä olisi paremmin. Minä olen vihreä, koska me pidämme tästä lupauksesta kiinni.

Me puolustamme sivistystä, luontoa ja tasa-arvoa.

Vihreät

Vihreät on moninainen yleispuolue. Haluaisin erityisesti vahvistaa puolueemme kykyä puhutella yhä laajempaa äänestäjäkuntaa. Jotta tämä onnistuisi, on tärkeää selvästi erotella, minkälainen puolue me olemme.

Sekaisin olevassa ajassa meidän on oltava pragmaattinen, edistykseen uskova voima. Jotkut naureskelevat “maailman parantamiselle”, vaikka aikoinaan puolueet kilvan uskoivat edistykseen.

Olemme ympäristöpuolue. Edelleen luonnon, ympäristön ja eläinten puolustajia joutuu muista puolueista hakemalla hakemaan. Aina välillä on vaikuttanut, että ympäristön puolustaminen olisi haluttu ottaa haltuun yli puoluerajojen, mutta valitettavasti tämä on kerta toisensa jälkeen osoittautunut lähinnä viherpesuksi. Muilta puolueilta puuttuu yhä ymmärrys ja käytännön ratkaisut siitä kuinka ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen edellyttävät koko talouden muuttamista kestäväksi. Vaikka Vihreät on jo vuosia ollut yleispuolue, emme saa menettää aatteen ydintä. Ympäristökriisin ratkaiseminen on välttämätöntä, mikäli haluamme, että ihmiskunta vielä ottaa edistyksen askelia.

 • Toteutetaan vihreät linjaukset hiilineutraalista Suomesta jo 2030-luvulla.
 • Pysäytetään Suomen luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ja Itämeren saastuminen.
 • Uudistetaan eläinsuojelulaki niin, että eläinten hyvinvointia parannetaan.

 

Olemme koulutus- ja tiedepuolue. Suomalaisten koulujen ja varhaiskasvatuksen pitää olla maailman parhaita. Viime vuosina koulutus on kuitenkin yhä enemmän eriarvoistunut ja oppimiserot ovat kasvaneet. Vihreät pitää kiinni jokaisen lapsen ja nuoren koulutuslupauksesta. Meidän on käännettävä suomalaisten koulutustason taantuminen. Koulutus, syvä ja laaja sivistys ja niiden tarjoama ymmärrys ovat ainoita asioita, joilla pieni kansa pystyy selviytymään nopeasti muuttuvassa maailmassa. Koulutettu kansakunta pystyy paremmin näkemään propagandan ja valemedioiden vaikutusyritysten läpi.

 • Torjutaan lasten luokkayhteiskunta: käännetään koulutuksen eriarvoistuminen.
 • Panostetaan lisää koulutukseen ja tutkimukseen, perutaan hallituksen koulutusleikkaukset.
 • Erotetaan lainvalmistelussa riippumattomat asiantuntijat eturyhmien asiantuntijoista nykyistä paljon selkeämmin.

 

Olemme inhimillisyyden puolue. Puolustamme kaikkien yhtäläisiä ihmisoikeuksia. Me arvioimme yhteiskunnan hyvyyttä sen perusteella, miten se kohtelee kaikista heikoimpia. Olemme köyhien ja pienituloisten asialla. Tänä aikana kun länsimainen edistys ja ihmisoikeuskäsitys on haastettu niin Suomessa kuin muualla maailmallakin on meidän oltava se liike, joka puolustaa joka päivä jokaisen ihmisarvoa.

 • Toteutetaan poikien pelastuspaketti. Pojat ovat putoamassa kelkasta ja kaksi kolmasosaa syrjäytyneistä nuorista on poikia.
 • Kehitetään sosiaaliturvaa kohti perustuloa. Perustulo on ennen kaikkea ihmisten vapautumisen väline.
 • Muutetaan Suomen turvapaikkapolitiikka inhimilliseksi ja kasvatetaan pakolaiskiintiötä.

 

Olemme yksilönvapauden puolue. Me puolustamme jokaisen ihmisen vapautta ja oikeutta elää haluamallaan tavalla, kunhan se ei rajoita toisen oikeutta samaan. Puolustamme erilaisia perheitä ja erilaisia tapoja rakastaa. Haluamme vammaisille mahdollisuuden elää täysipainoista elämää. Tuemme kaksikielisyyttä ja suomenruotsalaisten oikeutta hyviin palveluihin. Puolustamme saamelaisten oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin.

 • Varmistetaan, että vähemmistöt saavat oman äänensä kuuluviin ja parannetaan vähemmistöjen asemaa lainsäädännössä.
 • Sosiaaliturvan tulee olla kaikissa tilanteissa yksilöllistä. Puolison tai muiden asuinkumppaneiden tuloilla ei pidä olla merkitystä.
 • Säädetään äitiyslaki ja translaki.

 

Olemme feministinen puolue. Haluamme kaikille ihmisille yhtäläiset mahdollisuudet heidän sukupuolestaan, sukupuoli-identiteetistään ja sukupuolen ilmaisutavastaan riippumatta. Suomi ei ole edelleenkään tasa-arvoinen maa – sen toteamiseen riittää vilkaisu nykyisen hallituksen suuntaan. Vihreän feminismin on antirasistista ja kunnioittaa erilaisuutta. Tavoitteena on yhteiskunnan rakenteiden muuttaminen niin, että se on reilumpi kaikille.

 • Uudistetaan vanhempainvapaat niin, että naisten asema työmarkkinoilla paranee ja isät saavat enemmän aikaa kotona lastensa kanssa.
 • Palautetaan lasten tasa-arvoinen oikeus päivähoitoon.
 • Muutetaan yhteiskunnan rakenteita reiluksi kaikille.

 

Olemme uuden ajan työn puolue. Vihreiden kannattajissa on suurempi osuus työntekijöitä kuin millään muulla puolueella. Se työ, mitä ihmiset nykyisin tekevät, on vain erilaista ja monimuotoisempaa kuin aiemmin. Vihreiden mielestä työn vastaanottamisen pitää aina olla kannattavaa ja ihmisille pitää mahdollistaa useiden tulolähteiden yhdistäminen joustavasti. Yrittämiseen lähtemisen kynnystä pitää laskea, eikä epäonnistuminen saa olla maailmanloppu.

 • Puretaan yrittämisen esteitä ja parannetaan yrittäjien, itsensä työllistäjien ja freelancereiden sosiaaliturvaa.
 • Siirretään yritystukien painopistettä suorista tuista uusia yrityksiä tukeviin lainoihin ja valtiontakauksiin.
 • Perustulo helpottaa sosiaaliturvan ja työnteon yhdistämistä ja mahdollistaa joustavamman työelämän.

 

Olemme kestävän talouden puolue. Tavoittelemme uusia työpaikkoja, kasvua ympäristön asettamien reunaehtojen puitteissa ja julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä. On kuitenkin selvää, että väestön ikääntymisen vuoksi Suomen julkinen talous ei ole tasapainossa. Haluan olla korjaamassa tilannetta, mutta paremmilla keinoilla kuin hallitus. Myös talouspolitiikassa on kyse arvovalinnoista.

 • Uudistetaan yritystuet niin, että luodaan uusia työpaikkoja ja kohdistetaan säästetyt rahat paremmin esimerkiksi tuotekehitykseen, perustutkimukseen ja koulutukseen.
 • Lisätään työn tarjontaa esimerkiksi perhevapaiden uudistuksella ja toteutetaan välttämättömiä investointeja kuten joukkoliikenteen kehittämistä ja digitaalisen infrastruktuurin rakentamista.
 • Otetaan sote-uudistuksen kanssa aikalisä ja haetaan parhaat ratkaisut kuuntelemalla alan riippumattomia asiantuntijoita.

 

Olemme eurooppalainen puolue. Eurooppa on pienten ja keskikokoisten kansojen maanosa. Olemme vahvempia yhdessä. Hyvinvointia ja vapautta on rakennettu sen ymmärryksen kautta, että se, että kaikki tavoittelevat vain omaa kansallista etuaan, ei ole kenenkään etu. EU on tuonut sotien mantereelle pysyvän rauhan. Tänään tuo rauha tuntuu uhatulta, ehkä eniten koskaan tähänastisen elämäni aikana.

 • Suhtaudutaan myönteisesti järkeviin aloitteisiin integraation syventämisestä – vaikka sitten niin, että osa jäsenmaista jää näiden askeleiden ulkopuolelle.
 • Asetetaan eurooppalaisen projektin keskiöön uuden puhtaan infrastruktuurin rakentaminen, verokilpailun ja veronkierron vähentäminen sekä yhteinen puolustus.
 • Luottamuksen palauttaminen EU:hun on välttämätön ensimmäinen askel ja se tapahtuu vain tekemällä EU:sta yhä enemmän muiden kuin suurimpien yritysten ja eliitin eduista välittävä instituutio.

 

Olemme yhteistyökykyinen, pragmaattinen puolue. Tavoitteemme ovat suuria, mutta joskus muutos vaatii myös suuren määrän pieniä askelia. Olemme valmiita tekemään yhteistyötä monenlaisten ihmisten ja ryhmien kanssa. Joskus se tarkoittaa myös kompromisseja.

 • Hiotaan linjamme timanttisiksi yhdessä keskustellen ja myös ulkopuolista asiantuntemusta kuunnellen.
 • Tehdään koko maassa tavoitteellista politiikkaa, jossa ymmärretään, että keinoja on monta ja kompromisseja pitää joskus tehdä.

Taloudessakin on kyse arvovalinnoista

Aivan liian usein Suomalaisessa keskustelussa arvot loppuvat sieltä, missä talouskeskustelu alkaa. Kuitenkin juuri taloudessa on kyse siitä, mitä me näemme reiluksi. Eurot pakottavat meidät poliitikot näyttämään, mitä arvoja meillä on.

Olen liberaalin markkinatalouden kannattaja. Olen markkinoiden puolella, mutta en vanhojen yritysten saavutettujen etujen puolustaja. Sellaista asiaa kuin sääntelystä “vapaat” markkinat ei ole olemassa. Kyse on siitä, millaisessa kehikossa nuo markkinat toimivat ja millaisia tuloksia tämä tuottaa.

Kannatan sääntelyä, joka maksimoi monien hyödyn ja hyvinvoinnin – ei harvojen. Ja kannatan sääntelyä, joka takaa kaiken ihmiselämän perustana olevien ekosysteemien toiminnan myös tuleville sukupolville.

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että politiikan avulla markkinatalous on pelastettava itseltään.  Vaurauden kasautuminen harvojen käsiin ja toisaalta kriittisten ekosysteemien rapautuminen uhkaavat talousjärjestelmän kestävyyttä ja ihmiskunnan tulevaisuutta. Meidän pitää uskaltaa  verottaa niitä, jotka saastuttavat, ei käyttää verorahoja ympäristölle haitallisiin tukiin, joilla viedään viimeisetkin kannustimet uudistaa tuotantoa kestäväksi. Politiikan tekemisen kannalta on edelleen tärkeää, miten politiikan tekijät uskovat talouden toimivan. Talous ei saa koskaan olla itseisarvo. Se on aina vain väline.

 

Pidennetään aikaperspektiiviä

Historiallisesti suomalainen talousajattelu on suurelta osin velan pelkoa. Meille on opetettu, että lapsille pitää jättää vaurautta, ei velkaa. Soisin velkapelon koskevan myös sitä, että edelleen kulutamme liikaa luonnonvaroja ja tuhoamme niitä ekosysteemejä, jotka ylläpitävät kaikkea vaurautta.

Suomalainen talousajattelu on usein liian lyhytnäköistä. Laskemme erittäin tarkasti seuraavana vuonna käyttävät eurot, mutta hirveän huonosti hukatut lapset, syrjäytyvät nuoret ja jäisillä teillä liukastuvat mummot.

Voiko olla taloudellisesti järkevä säästää taloudellisesti tehokkaasta varhaiskasvatuksesta? Voiko olla taloudellisesti järkevää kouluttaa nuorta 10 vuotta ja sitten työelämän kynnyksellä unohtaa hänet kokonaan? Voiko olla viisasta jättää parin euron liukuesteet ostamatta vanhuksille, jos niillä vältetään muutamakin lonkkaleikkaus vuoden aikana?

Itse uskon siihen, että erityisesti suhdanteiden ollessa maailmalla meitä vastaan, on valtion syytä toimia aktiivisesti. Talouskriisi olisi ollut paljon lievempi, jos valtio olisi toteuttanut monet niistä investoinneista, jotka kuitenkin ovat ennemmin tai myöhemmin edessä. Jos talous tästä lähtee nousuun, olisi meillä paremmin nousua kannatteleva infrastruktuuri, vähemmän rankka rakenteellinen työttömyys ja harvempia sen tuomia rankkoja kohtaloita. Nyt joudumme elämään sen talouspolitiikan kanssa, mitä on tehty. Sen korjaamisessa on omat suuret haasteensa.

Kestävyysvaje on todellinen ongelma

Ikävä kyllä valtava voivottelu velasta ei ole pelastanut meitä velalta. Meillä on nyt enemmän velkaa, mutta vähemmän valmiiksi tehtyjä hyviä investointeja. Yksi tapa tarkastella tätä asiaa on katsoa keskustelua ja poliittista erimielisyyttä kestävyysvajeesta. Kesävyysvajeessa kyse on lyhyesti siitä, että väestön ikääntyessä monet kustannukset tuppaavat kasvamaan ja valtion verotulot pienenemään. Menot ylittävät tulot eikä se pidemmän päälle ole kestävää.

Meillä on nykyisin kovia arvoja ajava hallitus, joka on nimennyt kestävyysvajeen umpeen kuromisen päätavoitteekseen. Keskeisissä talouspoliittisissa kysymyksissä on kuitenkin tullut selväksi, ettei kestävyysvajeen umpeen kurominen ole lopulta hallitukselle niin oleellista. Kun asiantuntijat ehdottavat maltillista verojen korottamista, perhevapaiden uudistamista tai varovaisuutta valinnanvapauden ottamisessa osaksi sote-uudistusta, hallitus ei juuri kestävyysvajetta mieti.

Sote-uudistuksen pääidea oli alunperin hillitä erityisesti terveysalan kustannusten kohoamista. Tähän näytti olevan löydettävissä hyviä keinoja, koska Suomessa perus- ja erikoissairaanhoito ovat olleet toisistaan hyvin irrallaan. Pelkästään näiden nivomisessa yhteen järkeviksi kokonaisuuksiksi maakuntatasolla olisi voitu säästää miljardeja vuosien saatossa. Ikävä kyllä keinotekoisen markkinan synnyttämisestä on tullut hallitukselle säästöjä tärkeämpi tavoite.

On todennäköistä, että sote-uudistuksen jälkiä joudutaan korjaamaan vuosikymmeniä. Siksi olisikin parempi, jos hallitus ymmärtäisi kuunnella asiantuntijoita ja korjata esityksensä jo nyt.

Vihreän talouspolitiikan idea on löytää hyviä ratkaisuja arvojemme toteuttamiseen. Meidän ei pidä lakata kysymästä, mitä markkinat tuottavat. Meidän ei pidä lakata kysymästä, miten ne voisivat toimia paremmin. Meidän ei pidä lakata kysymästä, missä julkisen sektorin logiikka toimii hyvin – ja missä ei. Mutta meidän pitää löytää luottamus siihen, että meillä on yhteinen jaettu visio markkinataloudesta, jossa asetetaan selkeät rajat markkinoiden toiminnalle ja varmistetaan, että tässä yhteisessä taloudessamme yksilön ja yhteisön etu olisivat samassa linjassa yhä useammin. Vain siten saamme kaikille hyvän talousjärjestelmän.

Muodostetaan uusi Vihreä Liitto

On syy siihen, miksi puolueemme virallinen nimi alunperin oli Vihreä Liitto.

Vihreät sai alkunsa useiden erilaisten poliittisten ja ruohonjuuritason toimijoiden liittona. Usein vain ympäristöaktivistit muistetaan, mutta puolueemme juuret juontuvat ympäristöaktivismin lisäksi muun muassa feminismistä, seksuaalivähemmistöjen oikeuksien ajamisesta, vammaisaktivisimista, rauhanliikkeestä ja kaupunkiaktivismista. Puolueeseen johtaneen kehityksen keskiössä oli ajatus uudesta demokratiaan sitoutuvasta liberaalista liikkeestä.

Maailma on muuttunut, mutta vihreät ovat säilyttäneet moninaisuutensa. Monia tavoitteita on voitettu. Moni asia on muuttunut pienen porukan puuhastelusta osaksi kaikkien suomalaisten arkea. Tasa-arvoinen avioliittolaki astui juuri voimaan. Kierrättämisestä on tullut kiertotaloutta. Suomalaisten ympäristötietoisuus ja halu suojella luontoa on korkeaa. Feminismi ja kaupunkiaktivismi ovat suositumpia kuin koskaan.

Historiallisen kuntavaalivoiton jälkeen on silti muistettava mittasuhteet: olemme vain neljänneksi suurin puolue. On otettava seuraava askel. Ketkä muodostavat uuden vihreän liiton?

Ensinnäkin: uudet äänestäjät ja tukijat tulevat, koska vihreiden perussanoma koulutuksen, luonnon ja tasa-arvon puolustamisesta on vahva. Uusia liittolaisia ei pidä hakea jättämällä mitään liikkeemme osia pois. Kasvaminen ei voi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ympäristöasiat tai feminismi häivytetään taka-alalle, vaan ne on pidettävä osana liikettämme.

Viime vuosina vihreistä on tullut Suomen johtava sivistyspuolue. Meille tutkijat, opettajat ja lastentarhanopettajat ovat luontaisia kumppaneita. Ei ole sattumaa, että niin moni opettaja on löytänyt poliittisen kotinsa vihreistä.  Olemme luoneet vahvan aseman yliopistoissa. Suomi on myös asiantuntijoiden maa. Meillä on yhä laajeneva joukko ihmisiä tietotöissä, koodareina ja IT-töissä. Heidätkin haluamme kutsua mukaan liittoon.

Keitä tarvitsemme lisää? Tarvitsemme lisää kalastajia. Tarvitsemme Suomen marjastajat ja sotilaat, jotka viihtyvät luonnossa. Luonto on suomalaisten toinen koti ja suomalaisilla on läheinen luontosuhde. Yhteinen huoli luonnosta voi olla keskustelunavaus. Se voi olla tie uusien liittolaisten luo.

Jotta voimme kasvaa varteenotettavaksi toimijaksi koko maassa, täytyy meidät tuntea myös pienten kaupunkien ja maaseudun ihmisten puolustajana. Voitamme keskustapuolueen perinteisillä tukialueilla, koska olemme vaihtoehto ja meillä on omia ajatuksia – emme olemalla kepu light. Keskustaan kyllästyneet pienten kaupunkien ja maaseudun asukkaat ovat luonnollisia liittolaisiamme.

Vihreillä on potentiaalia myös keskisuurissa kaupungeissa. Niissä on kuntavaaleissa edetty useissa paikoissa valtavia askeleita, mutta askelten mitta vaihtelee paljon. Minusta tämä vaihtelu kertoo siitä, että useissa paikoissa on jo alettu rakentaa uutta liittoa ja löydetty tapoja esittää toimivia paikallisia ratkaisuja. Näitä keinoja pitää levittää eteenpäin.

Suomessa asuvista yhä suuremmalla osalla on juuria muualla. Muualta tulleilla on usein uusia ajatuksia, joista me muut voimme hyötyä myös politiikan saralla. Uussuomalaiset ovat meidän riveissämme aktiivisia politiikan toimijoita.

Maahanmuuttoon liittyvissä kiistoissa olen useita kertoja saanut muistutuksen siitä, että isovanhempien iässä olevat jakavat vahvasti vihreät arvot. Nämä maailmanparantajamummot seisovat kaduilla Punaisen Ristin lippaat kädessään. He auttavat lapsiaan lastenhoidossa. He istuvat yksinäisten ja huonokuntoisten vanhusten seurana. He toimivat seurakunnissa. He jakavat ruokaa asunnottomille. Suomi on ikääntyvä maa ja meidän on laajennettava kannatustamme ikääntyvien pariin, tietenkään unohtamatta vahvaa kannatustamme nuorison keskuudessa.

Suomessa on kasvava cleantech-sektori, yhä useampi työntekijä ja toimihenkilö saa leipänsä puhtaasta teknologiasta. Paperilla kaikki tunnustavat, että puhtaissa ratkaisuissa on tulevaisuus. Vihreiden pitää olla näiden ihmisten liittolaisia myös tulevaisuudessa. Meidän pitää muistuttaa ihmisiä siitä, että tulevaisuudessa yhä useampi metallikoura saa leipänsä vaikkapa puhtaasta laivateknologiasta, sähköautoista tai tuulivoimasta.

Etsimme liittolaisia, jotta voimme muodostaa yhdessä liittouman. Tavoitteemme on, että yhä useampi kokisi olevansa osa yhteistä vihreää liittoa.

Puolueen uudistaminen

Myös meidän pitää elää muuttuvan maailman mukana. Vain liikkeemme veteraanit osaisivat pyörittää lankapuhelimen ja kirjepostin varassa toimivaa liikettä nykypäivänä. Maailma on muuttanut toimintatapojamme jo valtavasti ja muutokset tuskin loppuvat tähän.

Olin mukana johtamassa puolueen uudistamiseen tähdännyttä strategiatyöryhmää. Yritimme tehdä tätä työtä mahdollisimman avoimella ja laajasti ihmisiä mukaan ottavalla otteella ja se onnistui varsin hyvin. Vihreiden tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä, että jatkamme yhteistä puolueen toiminnan kehittämistä ja teemme sen aidosti yhdessä. Vihreitä ei nimittäin johdeta mahtikäskyillä, vaan keskustelulla ja kovalla työllä kaikilla tasoilla.

Strategiatyössä minulle kirkastui muutama oleellinen asia seuraavista askeleista.

Meidän pitää vielä aidommin kutsua kaikki mukaan. Kuntavaaleissa onnistuimme keräämään ennätyksellisen pitkät listat yhä useammassa kunnassa. Se on hienoa ja sitä tarvitsemme lisää.

Meidän on myös pidettävä kiinni siitä, että vihreät on vahvistin, joka varmistaa, että myös määrällisesti vähemmistöön kuuluvan ääni kantaa kaikkialle. Me emme vain nosta vähemmistöjen asioita esiin, vaan me autamme ja tuemme vähemmistöä käyttämään omaa ääntään omissa asioissaan.

Haluamme edelleen kasvaa suuremmaksi. Maailma ei muutu ilman vahvempia ja jäsenmäärältään suurempia Vihreitä. Kasvun on tapahduttava koko Suomessa ja kaikenlaisten ihmisryhmien parissa.

Olemme myös jatkuvasti saaneet enemmän valtaa eri puolilla yhteiskuntaa. Meillä on hyvät verkostot. On tärkeää, että opimme käyttämään valtaa yhä paremmin ja tehokkaammin. Se vaatii vahvaa aatteellista työtä. Kuten strategia sanoo, meidän on ehkä tärkeintä uskoa omaan tekemiseemme: “Asiamme on tärkeä, me voimme onnistua, me voimme voittaa”.

Minulle tärkeintä yhdistysten kehittämisessä on, että meidän on ajateltava yhdistystoimintaamme uudelleen poliittisen järkevyyden kautta. Tarvitsemme lisää toimintaa, ja järjestöjen rakenteiden tehtävä on tukea toimintaa. Aina välillä olemme päätyneet pyörittämään järjestöjä vain järjestöjen pyörittämisen vuoksi. Siitä on päästävä eteenpäin, sillä tehtävämme maailman pienempien ja isompien ongelmien korjaamisessa on ensisijaisempi kuin järjestöbyrokratia.

Ehkä tärkein salaisuus hyvään toimintaan on kuitenkin se, että meillä pitää olla yhdessä kivaa. Olen itse tehnyt töitä monissa osissa puoluetta ja on täsmälleen kaksi asiaa, jotka ovat pitäneet minut mukana. Ensinnäkin usko siihen, että maailma pitää pelastaa ja että meillä on välineet siihen. Toiseksi ihmiset. Vihreissä on mukavaa väkeä ja meidän pitää saada voimaa toistemme seurasta. Näitä juttuja ei voi kantaa yksin, vaan voimme yhdessä jakaa taakkaa.

Vihreys ei kuitenkaan ole vain mukavien ihmisten kerho, vaan olemme tavoitteellinen organisaatio. Minusta aatteellisen työn osalta tärkeintä on lisätä toimintamme poliittisuutta. Kun uusi jäsen tulee mukaan kunnallisjärjestön toimintaan, pitää hänelle tarjota tapoja vaikuttaa juuri niihin asioihin, mihin hän haluaa, olivat kysymykset sitten paikallisia, valtakunnallisia tai vaikka maailmanlaajuisia. Vihreiden pitää tarjota jäsenilleen väylä vaikuttaa maailmaan.

Vihreiden kurssi on hyvä. Olemme pystyneet kasvamaan paljon ja kehittymään valtavasti. Kaikki helpot askeleet on varmasti otettu, ja meillä on hyvät tekijät kaikkialla Suomessa. Tarvitsemme kuitenkin jatkuvaa kehittämistä ja jatkuvaa eri rakenteiden tarkastelua. Sitä tarkastelua pitää tehdä jatkossakin yhdessä.

 

Lopuksi

Maailmassa on haasteita, mutta haasteet voidaan selättää. Tarvitsemme hyvän vision. Tarvitsemme hyvän strategian. Tarvitsemme yhdessä laaditut tarkasti hiotut linjat. Tarvitsemme hyvät rakenteet. Tarvitsemme halua uudistua.

Me vihreät pärjäämme, kun pidämme yhtä ja muistamme, että maailma on täynnä ihmisiä, jotka jakavat perusarvomme. Meidän taipaleemme on vasta alussa. Otetaan seuraavat askeleet yhdessä.

 

 

 

 

 

Emma Kari

Paremman maailman tekijä, vihreä kansanedustaja, varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja ja kahden lapsen äiti.

Flickr

  Takaisin ylös