Kyselytuntikysymys: Asunnottomien opiskelijoiden väliaikainen majoitus

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on vuodesta 2006 lähtien joutunut järjestämään hätämajoitusta vailla asuntoa jääneille jäsenilleen. Tämän jälkeen tilanne on jatkuvasti huonontunut ja tarve majoitukselle on kasvanut. Syksyllä 2008 HYYn järjestämässä hätämajoituksessa asui jo 17 opiskelijaa. Opiskelijat käyttivät hätämajoitusta keskimäärin 17 vuorokauden ajan, pisimmillään majoitusta tarvittiin 39 vuorokautta.

Tänä vuonna HYYn hätämajoitukseen on joutunut turvautumaan jo 25 opiskelijaa. Majoitusta on järjestetty kaupungilta vuokratussa huoneistossa, jossa opiskelijat nukkuvat patjoilla lattialla. Ongelma koskee kaikkia pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntia. Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnalla oli 7.9. 14 opiskelijaa hätämajoituksessa ja Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnalla seitsemän. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnalla ei ole tarpeesta huolimatta ollut resursseja järjestää majoitusta. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden asunnottomuustilanteesta ei ole tietoa.

Pahiten asuntotilanne koettelee kansainvälisiä opiskelijoita, joilla ei ole tuttavia tai sukulaisia, joiden luona he voisivat majoittua kunnes asunto löytyy. Hätämajoituksen ulkopuolelle jääneitä kv-opiskelijoita on joutunut yöpymään mm. teltassa ja ravintoloissa.

Ylioppilaskuntien painiskellessa suurten taloudellisten ongelmien kanssa mahdollisuudet järjestää hätämajoitusta tulevaisuudessa ovat epävarmat. Ylioppilaskunnat ovatkin toivoneet Helsingiltä maksutonta tilaa hätämajoituksen järjestämistä varten ja apua majoituksesta aiheutuviin henkilöstökuluihin.

Kysynkin siis, miten kaupunki aikoo varautua syksynä 2010 kantamaan vastuuta vailla asuntoa jääneiden opiskelijoiden väliaikaisesta majoittamisesta?

Valtuutettu Emma Kari (Vihr.)

23.9.2009

Aloite viikoittaisesta kasvisruokapäivästä kouluihin

Kolmasosa suomalaisen ympäristövaikutuksista syntyy ruokailusta. Kasvisruoan lisäämisellä joukkoruokailussa voidaan merkittävästi pienentää Helsingin kasvihuonekaasupäästöjä ja ekologista jalanjälkeä.

Helsingin on sitouduttava ilmastonmuutoksen torjuntaan myös ruokahankinnoissaan. Me allekirjoittaneet esitämme, että opetusvirasto ottaa käyttöön viikoittaisen kasvisruokapäivän, jolloin peruskouluissa ja toisenasteen oppilaitoksissa tarjotaan ainoastaan kasvisruokaa.

Helsinki 9.9.2009
Emma Kari

Aloite pyörätelineiden saamisesta Vaasanpuistikkoon

Vaasanpuistikko on keskeinen paikka Sörnäisten metroaseman kupeessa. Alue on joukkoliikenneyhteiksien ja kevyenliikenteen solmukohta. Suuresta tarpeesta huolimatta polkupyörille ei ole aukiolla varattu yhtään pyörätelinettä ja pyörät lukitaan kiinni kukkaistutustelineisiin ja puihin.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Vaasanpuistikkoon pystytetään mahdollisimman turvalliset pyörätelineet polkupyörien parkkeerausta varten.

Helsinki 26.8.2009
Emma Kari

Aloite pyöränkumien täyttöpisteiden saamisesta Helsinkiin

Monissa suurissa kaupungeissa kaupunki ylläpitää kaupunkilaisten käytössä olevia pyöränkumien täyttöpisteitä. Helsingillä on vain yksi tällainen pyöräpumppupiste, joka sijaitsee Kaivokadulla. Piste on jo pitkään ollut epäkunnossa.

Pyöräpumppupisteiden saaminen kevyenliikenteen kannalta keskeisille paikoille parantaisi Helsinkiä pyöräily-ympäristönä. Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki pystyttää vapaasti kaupunkilaisten käytössä olevia pyöränkumien täyttöpisteitä kevyenliikenteen väylien solmukohtiin.

Helsinki 26.8.2009
Emma Kari