Köyhyyden lisääntyminen ja ilmastonmuutoksen kiihtyminen eivät ole luonnonlakeja vaan tehtyjen päätösten seurausta. Neljän vuoden ajan epäoikeudenmukaisella politiikalla on leikattu köyhimmiltä ihmisiltä, luonnonsuojelusta ja koulutuksesta. Tasa-arvo on ottanut askeleita taaksepäin. Koulutus eriarvoistuu ja lapsiköyhyys lisääntyy.

Tämän maan suunta voidaan kääntää eduskuntavaaleissa 14. huhtikuuta (ennakkoäänestys 3.- 9.4.2019).

Valinta on sinun. Äänestä.

Ilmastonmuutos ja luonto

Ympäristö, jossa elämme, ei ole meidän. Se on lainassa lapsiltamme. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja kuudennen sukupuuttoaallon pysäyttäminen ovat ihmiskunnan kohtalonkysymykset. Kaikki muut yhteiskunnalliset tavoitteet menettävät merkityksensä, jos epäonnistumme niissä. Meidän on suojeltava metsiämme, soitamme, ja vesiämme. Meidän on leikattava päästöjämme, luovuttava fossiilisista polttoaineista ja tuettava saastuttamisen sijaan tutkimusta. Puhtaaseen talouteen ja tutkimukseen panostamisessa piilevät myös uuden kasvun avaimet ja uudet työpaikat.

Voit tutustua valmistelemiini luonnonsuojelupakettiin sekä askeleisiin ilmastonmuutoksen torjunnasta. Valmistelin myös Vihreiden rinnakkaisaloitteen uudeksi eläinsuojelulaiksi.

Koulutus ja köyhyys

Tasa-arvoisen maan perusta on jokaisen lapsen yhtäläinen mahdollisuus onnelliseen elämään. Lasten luokkayhteiskunta on jo täällä. Koulutus eriarvoistuu ja joka kahdeksas lapsi elää köyhyydessä. Tehokkain keino puuttua eriarvoistumiseen on panostaa tasa-arvoiseen koulutukseen. Vihreät ovat esittäneet yli miljardin euron lisäpanostuksia koulutukseen. Se tarkoittaa koulutusleikkausten perumista ja lisärahoitusta aina varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta korkea-asteelle. Samalla meidän on nostettava ihmisiä köyhyydestä parantamalla perusturvaa ja ottamalla askeleita perustulon suuntaan.

Olen valmistellut Vihreiden koulutuspaketin sekä lapsiköyhyyspaketin.

Tasa-arvo ja ihmisoikeudet

Ihmisten yhdenvertaisuus on hyvän yhteiskunnan peruskivi. Naisten tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovat ottaneet askeleita taaksepäin. Keskellä historiallista humanitaarista kriisiä kehitysyhteistyöstä leikattiin ja turvaa hakevien ihmisten oikeuksia heikennettiin. Ihmisoikeuksien murentamisen on loputtava ja kehitysyhteistyömäärärahoja nostettava. Naisten asema työelämässä ei vahvistu eikä isien tasavertainen vanhemmuus toteudu ilman perhevapaiden uudistamista. Raiskauslainsäädäntö ja translaki on korjattava. Lähisuhdeväkivaltaan ja poikien syrjäytymiskehitykseen on puututtava.

Olen valmistellut Vihreiden perhevapaamallin sekä teesit feministisen hallitusohjelman pohjaksi.

Tule mukaan ja äänestä!