Kategoria: Tiedotteet (Page 3 of 14)

Helsinkiin kaksivuotisen esikoulun kokeilu

Vihreä kansanedustaja, kasvatus- ja koulutusjaoston puheenjohtaja Emma Kari esittää Helsinkiin kaksivuotisen esiopetuksen pilottia. Kari teki aiheesta tämän päivän valtuuston kokouksessa aloitteen.

“Suomessa osallistutaan varhaiskasvatukseen Euroopan heikoimmin. Erityisen vähäistä osallistuminen on niillä lapsilla, jotka hyötyisivät varhaiskasvatuksesta eniten. Laadukas varhaiskasvatus parantaa lapsen oppimismahdollisuuksia ja vähentää syrjäytymisriskiä. Esiopetuksen pidentäminen olisi etenkin niiden lasten etu, jotka tarvitsevat eniten tukea”, Kari sanoo.

Rinteen hallitus on ohjelmassaan päättänyt käynnistää laajan toimenpideohjelman varhaiskasvatuksen laadun sekä osallistumisasteen nostamiseksi. Osana ohjelmaa kuntien on mahdollista osallistua kaksivuotisen esikoulun kokeiluun.

“Helsingissä on pitkäjänteisesti tavoiteltu varhaiskasvatuksen parempaa laatua ja korkeampaa osallistumisastetta. Helsinki päätti ensimmäisenä tehdä 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksesta maksutonta eikä toteuttanut edellisen hallituksen varhaiskasvatukseen kohdistettuja heikennyksiä. Kaksivuotisen esiopetuksen pilotointi olisi hyvä jatkumo tälle työlle”, Kari sanoo.

Kari kuitenkin painottaa, että ensiarvoisen tärkeää on tarjota laadukasta pedagogista varhaiskasvatusta, joka edellyttää päiväkotien ja esikoulujen työntekijöiden työhyvinvoinnin parantamista. Vihreät vaativatkin selkeitä panostuksia henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen seuraavassa budjetissa.

“Tärkeää on muistaa, että lasten hyvinvointi edellyttää sitä, että aikuiset voivat hyvin. Siksi Helsingin on pidettävä huolta siitä, että päiväkotien ja esikoulujen työntekijöiden työssäjaksamista tuetaan nykyistä paremmin. Tämän pitää näkyä selvästi ensi vuoden budjetissa”, Kari sanoo

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden budjetista virallisesti loppuvuodesta.

Ilmasto ei kestä nykyistä lihansyöntiä

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari uskoo, että IPCC:n tuore raportti ja tiedeyhteisön viesti otetaan Suomessa tosissaan. Kari toteaa, että raportti edellyttää myös ruokapolitiikan muuttamista ja lihansyönnin vähentämistä. 

“Suomen ilmastopolitiikan on oltava linjassa tutkimuksen kanssa. Tiedeyhteisön viesti on yksiselitteinen: pelkät päästövähennykset liikenteessä ja energiantuotannossa eivät enää riitä. Myös ruuantuotannon on muututtava kestävämmäksi ja sen on tapahduttava nopeasti. Lihankulutusta on vähennettävä”, Kari sanoo.

Kari muistuttaa, että Rinteen hallituksen ohjelmassa on sovittu ilmastoruokaohjelman laatimisesta, ruuan ilmastojalanjäljen pienentämisestä sekä kasvisruuan osuuden kasvattamisesta julkisissa hankinnoissa.

“Kysymys ei ole siitä, että kaikkien pitäisi ryhtyä kasvissyöjiksi, mutta ruokapolitiikassa on päästävä eroon lihaideologiasta. Suomen on suunnattava tukia kasvisperäisen tuotannon osuuden kasvattamiseen. Ilmasto ei kestä nykyistä lihansyöntiä. Hyvä tavoite hallituksen ilmastoruokaohjelmalle olisi lihankulutuksen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä”, Kari sanoo.

Maapallon keskilämpötila on noussut maa-alueilla 1800-luvun lopulta jo 1,5 astetta. Ilmaston lämpeneminen uhkaa ihmisten ruokaturvaa ja vedensaantia. Raportti korostaakin ilmastotoimien kiireellisyyttä.

“Jos me haluamme pysäyttää ilmastokatastrofin, meidän on katsottava myös lautasellemme. Ymmärrän, että joillekin eturyhmille IPCC:n raportin viesti on vaikea vastaanottaa. Pikkumaisen kinastelun sijaan on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin päästöjen vähentämiseksi. Tiedeyhteisön viestiä ei voi eikä saa ohittaa”, Kari sanoo.

Eläinten hyvinvoinnin parantaminen on eläinten ja tuottajien etu

Julkaistu Vihreiden nettisivuilla 7.8.2019

Vihreät on koko puolueen olemassaolon ajan ollut eläinten puolella. Tutkimustieto eläinten hyvinvoinnista on edistynyt valtavasti 20 vuoden aikana, mutta lainsäädäntömme on jäänyt pahasti jälkeen. Samaan aikaan ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia ruuan eettisyydestä ja eläinten hyvinvoinnista.

Viime kaudella jätin rinnakkaislakialoitteen laiksi eläinten hyvinvoinnista. Keskeisenä lähtökohtana rinnakkaislakialoitteessa oli eläinten itseisarvon tunnustaminen ja oikeus liikkumiseen sekä lajityypilliseen käytökseen. Sellaisen eläinsuojelulain vihreät tekisi, jos päättäisimme asiasta yksin. Lakiin pitäisi kirjata ainakin seuraavat asiat:

  1. Eläinten itseisarvo ja oikeus lajityypillisen käytökseen
  2. Turkistarhauksen kielto siirtymäajalla
  3. Lehmien liikkumista rajoittavien parsinavetoiden kielto siirtymäajalla ja ympärivuotinen jaloitteluvelvoite laitumella
  4. Emakkojen liikkumista rajoittavien porsitus- ja tiineytyshäkkien kielto siirtymäajalla
  5. Porsaiden kirurgisen kastraation kielto
  6. Kivuliaissa toimenpiteissä riittävän kivunpoiston tai nukutuksen sekä jälkikivunlievityksen velvoite
  7. Häkkikasvatuksen kielto siirtymäajalla mm. kanojen ja siitosbroilereiden kasvatuksessa
  8. Valvontaviranomaisten oikeus tehdä tarkistuskäyntejä tuotantotiloille ilman erillistä ilmoitusta
  9. Jalostamisen tiukempi valvonta
  10. Eläinsuojeluvaltuutetun viran perustaminen

Hallitusohjelma on kompromissi. Erityisen vaikeaa – tuskin tulee yllätyksenä kenellekään – on yhteensovittaa vihreiden ja keskustan näkemyksiä ilmastosta, luonnosta ja eläinten hyvinvoinnista. Siksi hallitusohjelman kirjaukset eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi eivät vastaa sitä, mitä vihreät tavoittelevat. Ne ovat askeleita oikeaan suuntaan, mutta ne eivät ole riittäviä. 

Viime kaudella olleeseen esitykseen laiksi eläinten hyvinvoinnista tehdään kuitenkin parannuksia. Eläinten itseisarvo sekä eläinten mahdollisuus lajityypillisen käytökseen kirjataan lakiin. Asiantuntijatyöryhmä asetetaan vauhdittamaan porsitushäkeistä luopumista. Samalla selvitetään mahdollisuutta lopettaa porsaiden kastraatiot, mikä on kivulias ja turha toimenpide. 

Vaikka parsinavettoja ei vielä kielletä, uusien parsinavettojen rakentaminen lopetetaan. Eläinten hyvinvointia parantaviin investointeihin kehitetään tukijärjestelmiä, kun investoinnit ylittävät lain vaatimukset. Tämä toivottavasti kannustaa entistäkin useampaa tuottajaa huomioimaan eläinten hyvinvoinnin nykyistä paremmin.

Eläinten hyvinvointiin liittyvää valvontaa parannetaan. Liian usein saamme lukea uutisista tarinoita kaltoinkohdelluista eläimistä, jopa kokonaisista tiloista, joilla eläimet kärsivät. Tämä tarkoittaa esimerkiksi videovalvonnan tehostamista teurastamoilla sekä edellisen hallituksen lopettaman eläinsuojeluasiamiehen viran perustamista uudelleen. Eläinlääkäreille säädetään ilmoitusvelvollisuus perinnöllisten vikojen vuoksi lemmikeille tehdyistä kirurgisista toimenpiteistä.

Turkistarhausta ei hallitusohjelmassa mainita. Uusi turkisasetus on ollut valmistelussa jo siitä lähtien, kun kokoomuksen Petteri Orpo oli maa- ja metsätalousministeri ja eläinjärjestöt marssivat asetusta valmistelevasta työryhmästä ulos. Turkistarhaus on eläintuotannon julmimpia muotoja, joka ei mahdollista eläimen lajityypillistä käytöstä. Siksi nykymuotoinen turkistarhaus sotii selvästi uutta lakia vastaan, johon kirjataan eläimen oikeus lajityypilliseen käytökseen.

Hyvä elämä kuuluu myös tuotantoeläimille. Yhä useampi kuluttaja vaatii eläintuotannolta eettisyyttä. Siksi on myös tuottajien etu, että Suomi olisi eturintamassa puolustamassa eläinten oikeuksia ja hyvinvointia. Vihreät tekee töitä turkistarhauksen kieltämisen ja tuotantoeläinten hyvinvoinnin puolesta jatkossakin. Se, mitä ei nyt saada valmiiksi, toteutuu myöhemmin.

Hallitusohjelman kirjaukset ovat pieniä askeleita kohti eläinystävällisempää Suomea, mutta ne eivät vielä riitä. Siksi vihreät puolustavat eläinten oikeuksia ja teemme niin myös tässä hallituksessa. 

Ryhmäpuheenvuoro uudesta hallitusohjelmasta

Arvoisa puhemies

Kun puhumme maan puolustamisesta,
keskitymme usein Hornet-kaluston suorituskykyyn 
tai Nato-jäsenyyteen.

Maan tulevaisuutta puolustetaan kuitenkin joka päivä
kodeissa, neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa.

Isänmaan puolustamista on se
että me pidämme sen lupauksen,
joka tässä maassa on aina annettu lapsille.
Että me teemme työtä, jotta teillä olisi paremmin.
Että tässä maassa jokaisella lapsella on oikeus 
maailman parhaaseen koulutukseen.

Maanpuolustamista on se
että murramme lasikatot tyttäriemme puolesta
että estämme poikiamme tippumasta
että annamme jokaiselle isälle yhdenvertaisen oikeuden vanhemmuuteen
ja jokaiselle äidille mahdollisuuden uraan.

Maanpuolustamista on se
ettei lastemme tarvitse kantaa vastuuta maapallon selviämisestä
vaan me aikuiset teemme kaikkemme ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi,
ja varmistamme että lapsillemme jää mahdollisuus
hengittää kauniiden metsiemme havuntuoksuita ilmaa,
uida puhtaissa vesissä
ja kulkea soilla pitkin narisevia pitkospuita.

Maanpuolustamista on se
että nostamme niitä, joiden omat jalat eivät kanna.
että teemme kaikkemme, ettei yksikään perhe elä köyhyydessä
eikä yksikään lapsi jää ulkopuolelle rahan puutteen takia.

Tätä hallitusohjelmaa ovat kiitelleet
niin opettajat kuin lapsijärjestöt,
niin luonnonsuojelijat kuin ihmisoikeusjärjestöt.

Kaikkien heidän viestinsä on sama:
Tämä ohjelma kääntää Suomen suunnan.

Vihdoin on virinnyt toivo siitä,
että Suomi voisi jälleen olla se maa,
joka kulkee koulutuksen,
luonnonsuojelun
ja tasa-arvon eturintamassa.

Arvoisa puhemies

Hallitusohjelman ensimmäinen sana on ilmastonmuutos.

Maailma on herännyt ilmastomuutoksen pysäyttämisen kiireellisyyteen.
Samalla ovat lisääntyneet tekosyyt sille,
miksi juuri meidän ei juuri täällä ja juuri nyt tarvitse tehdä mitään.

Kun aikuiset eivät ryhtyneet toimiin,
joutuivat lapsemme astumaan johtoon.

Kuukausien ajan joka perjantai
kansanedustajat ovat tulleet töihin
tulevaisuutensa puolesta lakkoilevien koululaisten ohitse.

Tämä hallitusohjelma vastaa ilmastolakkoilijoille:
Me olemme teidän rinnallanne.
Teidän kuuluu saada käydä koulunne rauhassa.
Meidän aikuisten tehtävä on tehdä se mitä tarvitaan,  
jotta ilmaston lämpeneminen saadaan pysäytettyä 1,5 asteeseen.

Ja me hoidamme siirtymän hiilineutraaliin Suomeen 
oikeudenmukaisesti ja reilusti.

Ja jos oppositiolta saa jotain toivoa,
niin kirittäkää hallitusta parempaan.
Vaatikaa, että teemme enemmän ja nopeammin.

Myös luonnonsuojelussa on kyse elämän suojelusta,

Suojelemalla luonnon monimuotoisuutta,
hömötiaisia, sammalia, kovakuoriaisia,
suojelemme samalla ihmistä.

Kuudennen sukupuuttoaallon torjuminen 
ei enää jää ilmastonmuutoksen jalkoihin.

Hallituksen sadan miljoonan euron panostus luonnonsuojeluun 
on historiallisen suuri.
Nyt suojellaan enemmän metsiä, soita ja vesiä
kuin koskaan aikaisemmin.

Arvoisa puhemies

Kuten pääministeri Rinne hyvin totesi,
Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa 
taloutta hoidetaan ihmistä varten, ei päinvastoin.

Tämän hallituksen politiikkaa ohjaa eriarvoisuuden torjuminen.
 
Hallitusohjelma vähentää köyhyyttä ja kaventaa tuloeroja.
Perusturvaa korotetaan. 
Sosiaaliturvauudistus aloitetaan.
Opintoraha sidotaan indeksiin.
Ja ensimmäistä kertaa koskaan 
tavoite asunnottomuuden poistamisesta on kirjattu hallitusohjelmaan.

Erityisen tärkeää on lapsiperheköyhyyden vähentäminen.
Suomessa noin joka kahdeksas lapsi elää köyhyydessä.

Tämä ei ole sattumaa.
Se on seurausta sekä tehdystä että tekemättä jääneestä politiikasta.
Siksi meidän onnistumisemme mitataan myös siinä, 
miten onnistumme nostamaan kaikkein pienimpiä.

Tämä hallitusohjelma rakentaa lapsi- ja perheystävällistä Suomea.
Perheiden tukea ja matalan kynnyksen palveluita parannetaan
Lapsivaikutusten arvioinnista tulee nyt osa kaikkea päätöksentekoa.

Arvoisa puhemies

Tehokkain keino puuttua eriarvoistumiseen 
on panostaa tasa-arvoiseen koulutukseen.

Koulutuksen tasa-arvon on annettu Suomessa rapautua jo vuosia.
Oppimiserot kasvavat ja osaamistaso laskee.
Tyttöjen ja poikien väliset erot lukutaidossa ovat suurempia 
kuin missään muussa länsimaassa. 

Koululaisemme ovat edelleen maailman huippuja, 
mutta poikamme tippuvat ja liian moni voi aivan liian huonosti.
Silti koulutuksesta on leikattu vuosi toisensa jälkeen.

Koulutusleikkausten tie on nyt kuljettu loppuun. Tämä hallitusohjelma panostaa koulutukseen.

Koko oppimisen perusta rakentuu 
niillä oppimispolun ensimmäisill askeleilla.
Siksi tämä hallitusohjelma tavoittelee 
varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista.

Ensin on kuitenkin korjattava se, mitä on rikottu.

Siksi jokaisen lapsen tasa-arvoinen päivähoito-oikeus palautetaan
ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua laajennetaan.
Kaksivuotisen esiopetusta pilotoiminen käynnistää tärkeän uudistuksen,
jolla lasten välisiä oppimiseroja kurotaan umpeen.

Peruskoulun tasa-arvoa ja laatua parannetaan,
ja tunnustetaan, ettei tänä päivänä pelkällä peruskoululla enää pärjää. 

Siksi me teemme kaikkemme, jotta jokainen nuori saa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuusiän nosto 18 ikävuoteen on selvä viesti tämän puolesta. 

Samalla ryhdytään toimiin toisen asteen keskeytysten vähentämiseksi
ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuus etenee 
nuorten tekemän kansalaisaloitteen viitoittamalla tiellä. 

Arvoisa puhemies

Aina kun syrjintään puututaan tai tasa-arvoa edistetään,
alkaa internet kohista,
että nyt tasa-arvo on kyllä mennyt liian pitkälle.

Vihreissä on liikaa naiskansanedustajia.
Hallituksessa on liikaa naisministereitä.
Vihreistä kansanedustajista kirjoitetaan herkkuina
ja vihreästä ministeristä prinsessana.

Naisten pätevyyttä vähättelevät
ja naisten määrää kauhistelevat kirjoitukset kertovat, 
miksi feminismiä tarvitaan.

Keskellä tämän mölinän helposti unohtuu,
että kansanedustajien enemmistö on edelleen miehiä,
kuten on ollut koko eduskunnan 112-vuotisen historian ajan.
Samoin vaaleissa eduskuntaan nousseiden uusien  
kansanedustajien enemmistö on miehiä.

Eli ei hätää veljet, olette edelleen enemmistö.

Hallitusohjelma ei väitä, että tasa-arvo on valmis.

Vuosien hidastelun jälkeen perhevapaat uudistetaan.
Perusteettomia palkkaeroja ja raskaussyrjintää ehkäistään.
Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puututaan ja turvakotipaikkoja lisätään.

Raiskausmääritelmä muutetaan suostumuksen puutteeseen perustuvaksi.
Translakia korjataan ja asevelvollisuuden uudistamista selvitetään.

Ja toisin kuin viime kaudella,
ministerien sukupuolijakauma vastaa tasa-arvolain henkeä.

Samalla ihmiskaupan uhreja autetaan,
perheen yhdistämistä helpotetaan
ja kiintiöpakolaisten määrä nostetaan.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty onkin todennut,
että tämä hallitusohjelma on ihmisoikeusmyönteisin naismuistiin.

Arvoisa puhemies

Tämä hallitusohjelma korjaa sitä, mitä on rikottu.

Se nostaa niitä, joita on painettu alas.
Se suojelee sitä, mikä on kaikkein arvokkainta.

Hallitusohjelma ei ole täydellinen
mutta se on tämän maan historian vihrein ja feministisin.

Se torjuu ilmastonmuutosta ja edistää tasa-arvoa.
Se nojaa sivistykseen ja uskoo koulutuksen kantavaan voimaan.

Siksi vihreä eduskuntaryhmä kannattaa hallitusohjelman hyväksymistä.

Helsingin koululaiset saavat lakkoilla ilmaston puolesta!

Nuoret ympäri maailman lakkoilevat huomenna planeetan tulevaisuuden puolesta. Helsingin kasvatus- ja koulutusjaoston puheenjohtajana voin sanoa, että Helsingissä jokainen koululainen saa osallistua ilmastolakkoon perjantaina.

Ilmastolakkoliike on toivon liike. Ruotsalaisen 16-vuotiaan ilmastolakkoilija Greta Thunbergin inspiroimana koululaiset ympäri maailmaa lakkoilevat perjantaisin tulevaisuuden puolesta. Työviikkoni kohokohta on saapua perjantaina töihin, kun eduskuntatalon rapuilla on joukko nuoria ja aikuisia vaatimassa päättäjiltä ilmastotekoja. Nämä ihmiset luovat toivoa.

Lakkoilevat nuoret ovat ymmärtäneet ilmastonmuutoksen vakavuuden aikuisia paremmin. Meidän aikuisten täytyy nyt kuunnella näitä nuoria ja ottaa heidän viestinsä vakavasti.

Meillä on vielä toivoa, mutta ei juurikaan aikaa. Meidän on toimittava nopeammin kuin olemme ajatelleet ja tehtävä enemmän kuin olemme aikoneet. Ilmastonmuutos on pysäytettävä 1,5 asteeseen. Suomesta pitää tehdä hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että hiilinielut, kuten metsät, imevät ilmakehästä yhtä paljon hiiltä kuin sinne päästämme.

Nuorten viesti on selvä. Tarvitaan tekoja, ei tyhjiä puheita. Kaikki puolueet puhuvat ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeydestä, mutta valitettavasti nämä puheet ovat jäämässä tyhjiksi puheiksi. Konkreettisiin tekoihin ei olla valmiita. Kyse ei ole mistään vähemmästä kuin tämän planeetan tulevaisuudesta ja on noloa, että aikuiset väistelevät vastuutaan.

Jokaisella koululaisella on oikeus vaatia aikuisia toimimaan tulevaisuuden puolesta. Eli kaikki saavat lakkoilla, koulut eivät tätä kiellä. Asiasta on tietenkin hyvä keskustella kotona vanhempien kanssa etukäteen. Nuoret vaativat oikeutta elämään, jota ilmastonmuutos ja muut ympäristökatastrofit eivät vaarantaisi. Siksi helsinkiläiset koulut eivät kiellä lakkoon osallistumista.

Perjantaina 15.3.2019 on kansainvälinen ilmastolakko. Ilmastolakko kokoontuu yli 1600 paikassa ja 105 maassa.
Koululainen, näin osallistut ilmastolakkoon:

1. Pyydä vanhempia ilmoittamaan lakkoilustasi koululle.
2. Kannusta muita tekemään samoin ja tule Senaatintorille klo 10

Eläinsuojelulain uudistus on kaatunut ja se on eläinten etu

Sipilän hallituksen eläinsuojelulain uudistusta ei ehditä tällä kaudella viedä läpi. Uusi laki oli sidottu maakuntauudistukseen, joka on kaatunut. Vihreiden kansanedustaja Emma Kari pitää uudistuksen kaatumista hyvänä asiana.

“Hallituksen eläinlakiesitys oli surullinen mahalasku ja sen kaatuminen on eläinten etu. Se, että lainsäädäntömme olisi uudistuksen jälkeenkin ollut pahasti naapurimaita jäljessä, olisi heikentänyt suomalaisen eläintuotannon mainetta”, Kari sanoo.

Kari teki eduskunnassa vaihtoehtoisen eläinlakiesityksen ja toivoo seuraavan hallituksen vievän läpi selvästi eläinten oloja parantavan uudistuksen.

“Ensi vaalikaudella on tehtävä eläinsuojelulain uudistus, jota ei tehdä lobbareiden ehdoilla vaan nojaten tutkimustietoon eläinten hyvinvoinnista. Turkistarhaus täytyy kieltää siirtymäajalla ja tuotantoeläinten olosuhteita on parannettava”, Kari sanoo.

Tänään Suomen Turkiskasvattajat väittivät Helsingin Sanomien koko sivun mainoksella turkisteollisuuden olevan verrattavissa lasten lemmikkimarsuihin. Kari uskoo harhaanjohtavan mainonnan viestivän alan heikoista tulevaisuudennäkymistä.

“Turkistarhaus on yksi eläintuotannon julmimpia muotoja. Maa toisensa jälkeen on kieltänyt turkistarhauksen. Viime syksynä tehdyn selvityksen mukaan valtaosa suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta. Myös Suomen turkiskasvattajien omistama Saga Fursin tulos on kääntynyt selvästi tappiolliseksi turkisalan huonon maineen takia. Tästä johtunee turkislobbarien aktivoituminen vaalien alla”, Kari sanoo.

Kari toivoo, ettei elinkeinoelämän aktiivinen lobbaaminen vaikuta seuraavan eduskunnan toimintaan.

“Oletettavasti turkisteollisuus jakaa avokätisesti vaalirahaa myös näissä vaaleissa, mutta sen ei pidä antaa vaikuttaa eduskunnan toimintaan. Vihreät ajavat turkistarhauksen lopettamista Suomesta siirtymäajalla”, Kari sanoo.

Kirjallinen kysymys Jäämeren ratahankkeesta luopumisesta

Jätin ministerille vastattavaksi kirjallisen kysymyksen:

Suomen ja Norjan välisen selvitystyöryhmän raportti Jäämeren radasta valmistui 11.2.. Raportissa hanke todettiin taloudellisesti kannattamattomaksi, ja ratahankkeen edistämiseksi ei esitetä jatkotoimenpiteitä.

Raportissa tuotiin laajasti esille myös hankkeen haitallisuus pohjoisen luonnolle ja saamelaisille. Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio on kutsunut rataa täydelliseksi katastrofiksi saamelaisille. Kolttien kyläkokous, kolttasaamelaisten itsehallintojärjestelmä, on todennut hankkeen uhkaavan koko kolttasaamelaisen kulttuurin olemassaoloa.

Raportti otettiin saamelaisten joukossa vastaan tyytyväisenä. On kuitenkin edelleen epäselvää, onko valtion johto luopunut hankkeesta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy selvitystyöryhmän raportin myötä? Aikooko hallitus luopua Jäämeren radan edistämisestä?

Hallituksen haudattava Jäämeren rata

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaatii Sipilän hallitusta vihdoin hautaamaan Jäämeren rata -hankkeen. Tänään valmistui Suomen ja Norjan yhteisen selvitysryhmän raportti, jossa todetaan selvästi, ettei hanke olisi taloudellisesti kannattava ja että sen vaikutukset saamelaisiin olisivat haitalliset. Raportti ei puolla hankkeen jatkamista.

“Jäämeren rata kulkisi saamelaisalueen läpi. Hanke uhkaa saamelaisten kulttuuria ja pohjoisen arvokasta luontoa. Silti saamelaisten huoli on jatkuvasti jätetty liian vähälle huomiolle valtion johdossa. Koko Suomi tuntui jättävän huomiotta sen, että Euroopan ainoa alkuperäiskansa on jatkuvasti osoittanut Saamenmaalla mieltään Sipilän hallituksen suunnittelemaa Jäämeren rataa vastaan”, Kari sanoo.

Suomi sai YK:n ihmisoikeuskomitealta langettavat päätökset saamelaiskäräjien vaaliluetteloihin liittyen. Komitean mukaan Suomi ei ole kunnioittanut alkuperäiskansan itsemääräämisoikeutta.

“Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio on kutsunut Jäämeren rataa täydelliseksi katastrofiksi saamelaisille. Kolttien kyläkokous, kolttasaamelaisten itsehallintojärjestelmä, on todennut hankkeen uhkaavan koko kolttasaamelaisen kulttuurin olemassaoloa. Nämä ovat vakavia viestejä, joita ei voi ohittaa”, Kari sanoo.

Kari teki aikaisemmin kirjallisen kysymyksen Sipilän hallitukselle saamelaisten ohittamisesta ratahankkeen valmistelussa. Tänään julkaistu selvitysryhmän raportti toteaa jälleen yksiselitteisesti, ettei Jäämeren ratahanke olisi taloudellisesti kannattava minkään tarkastellun rahoitusmallin mukaan.

“Hallituksen on vihdoin tunnustettava ratahankkeen taloudellinen järjettömyys sekä sen haitallisuus saamelaisten kulttuurille ja Arktiselle luonnolle. Euroopan ainoan alkuperäiskansan oikeuksia ei voi enää tässä maassa polkea. Siksi pääministeri Sipilän on vihdoin suorasanaisesti haudattava ratahanke”, Kari sanoo.

Kirjallinen kysymys yksityisestä varhaiskasvatuksesta

Jätetty ministerille 30.1.2019

Perusopetuslaissa on säädetty selkeästi, että opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Varhaiskasvatuslaissa ei tällaista sääntelyä ole. Yksityiset koulut eivät siis saa tehdä voittoa, mutta yksityiset päiväkodit saavat.

Helsingissä on paljastunut useita yksityisiä päiväkoteja, joissa voitontavoittelu on aiheuttanut lapsen edun vaarantumisen. Yksityisiä päiväkoteja on toiminut ilman asianmukaisia lupia, eikä päiväkotitilojen paloturvallisuutta ja terveellisyyttä ole pystytty varmistamaan. Tämän seurauksena yksi päiväkoti suljetaan ja seitsemän muun päiväkodin tilojen turvallisuutta selvitetään.

Valitessaan yksityisen päivähoidon perhe voi saada siihen yksityisen hoidon tukea Kelasta, joka maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan yksityiseen päiväkotiin. Palvelusetelimallin on taas pelätty palvelevan nimenomaan suuria yksityisiä varhaiskasvatusketjuja. Varhaiskasvatusmaksuissa on tapahtunut useita muutoksia, mutta yksityisen hoidon tukea ei ole päivitetty. Näin kuntien aito mahdollisuus valita yksityisen hoidon tuen ja varhaiskasvatuksen pavelusetelin välillä heikkenee.

Yksityinen varhaiskasvatus on julkisesti rahoitettua, mutta yksityiset palveluntarjoajat voivat toimia eri pelisäännöin kuin kunnalliset toimijat. Ne voivat periä korkeampia asiakasmaksuja, valikoida asiakkaansa ja tinkiä todellisesta henkilöstömitoituksesta supistamalla avustavan henkilökunnan määrää. Ne eivät välttämättä tarjoa palveluita lainkaan erityistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta tarvitseville lapsille. Tällä tavoin ne voivat karsia varsinaisen toiminnan menoista ja maksaa omistajilleen osinkoja.

Viime vuosina yksityiset varhaiskasvatusketjut ovat yleistyneet ja niiden liikevaihdot ovat kasvaneet merkittävästi. Joissain kaupungeissa jo yli 40% lapsista on yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä. Omistajina on yhä useammin kansainvälisiä pääomasijoittajia. Sekä lapsiasiavaltuutettu että Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ovat nostaneet esille yksityisten toimijoiden voitontavoitteluun liittyvät riskit.

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä rajoittaakseen yksityisten varhaiskasvatusyritysten voitontavoittelua?

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta yksityisen hoidon tuki säilyisi ajantasalla ja kunnilla olisi aito mahdollisuus valita yksityisen hoidon tuen ja palveluseteleiden välillä?

« Older posts Newer posts »

© 2020 Emma Kari

Ylös ↑

Tilaa Emman uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen pysyt perillä tekemästäni työstä ja vihreästä politiikasta.