Kirjoittajalta Emma Kari (page 1 of 36)

Puheenvuoro puoluekokouksessa 15.6.2019

Ryhmäpuheenvuoro uudesta hallitusohjelmasta

Arvoisa puhemies

Kun puhumme maan puolustamisesta,
keskitymme usein Hornet-kaluston suorituskykyyn 
tai Nato-jäsenyyteen.

Maan tulevaisuutta puolustetaan kuitenkin joka päivä
kodeissa, neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa.

Isänmaan puolustamista on se
että me pidämme sen lupauksen,
joka tässä maassa on aina annettu lapsille.
Että me teemme työtä, jotta teillä olisi paremmin.
Että tässä maassa jokaisella lapsella on oikeus 
maailman parhaaseen koulutukseen.

Maanpuolustamista on se
että murramme lasikatot tyttäriemme puolesta
että estämme poikiamme tippumasta
että annamme jokaiselle isälle yhdenvertaisen oikeuden vanhemmuuteen
ja jokaiselle äidille mahdollisuuden uraan.

Maanpuolustamista on se
ettei lastemme tarvitse kantaa vastuuta maapallon selviämisestä
vaan me aikuiset teemme kaikkemme ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi,
ja varmistamme että lapsillemme jää mahdollisuus
hengittää kauniiden metsiemme havuntuoksuita ilmaa,
uida puhtaissa vesissä
ja kulkea soilla pitkin narisevia pitkospuita.

Maanpuolustamista on se
että nostamme niitä, joiden omat jalat eivät kanna.
että teemme kaikkemme, ettei yksikään perhe elä köyhyydessä
eikä yksikään lapsi jää ulkopuolelle rahan puutteen takia.

Tätä hallitusohjelmaa ovat kiitelleet
niin opettajat kuin lapsijärjestöt,
niin luonnonsuojelijat kuin ihmisoikeusjärjestöt.

Kaikkien heidän viestinsä on sama:
Tämä ohjelma kääntää Suomen suunnan.

Vihdoin on virinnyt toivo siitä,
että Suomi voisi jälleen olla se maa,
joka kulkee koulutuksen,
luonnonsuojelun
ja tasa-arvon eturintamassa.

Arvoisa puhemies

Hallitusohjelman ensimmäinen sana on ilmastonmuutos.

Maailma on herännyt ilmastomuutoksen pysäyttämisen kiireellisyyteen.
Samalla ovat lisääntyneet tekosyyt sille,
miksi juuri meidän ei juuri täällä ja juuri nyt tarvitse tehdä mitään.

Kun aikuiset eivät ryhtyneet toimiin,
joutuivat lapsemme astumaan johtoon.

Kuukausien ajan joka perjantai
kansanedustajat ovat tulleet töihin
tulevaisuutensa puolesta lakkoilevien koululaisten ohitse.

Tämä hallitusohjelma vastaa ilmastolakkoilijoille:
Me olemme teidän rinnallanne.
Teidän kuuluu saada käydä koulunne rauhassa.
Meidän aikuisten tehtävä on tehdä se mitä tarvitaan,  
jotta ilmaston lämpeneminen saadaan pysäytettyä 1,5 asteeseen.

Ja me hoidamme siirtymän hiilineutraaliin Suomeen 
oikeudenmukaisesti ja reilusti.

Ja jos oppositiolta saa jotain toivoa,
niin kirittäkää hallitusta parempaan.
Vaatikaa, että teemme enemmän ja nopeammin.

Myös luonnonsuojelussa on kyse elämän suojelusta,

Suojelemalla luonnon monimuotoisuutta,
hömötiaisia, sammalia, kovakuoriaisia,
suojelemme samalla ihmistä.

Kuudennen sukupuuttoaallon torjuminen 
ei enää jää ilmastonmuutoksen jalkoihin.

Hallituksen sadan miljoonan euron panostus luonnonsuojeluun 
on historiallisen suuri.
Nyt suojellaan enemmän metsiä, soita ja vesiä
kuin koskaan aikaisemmin.

Arvoisa puhemies

Kuten pääministeri Rinne hyvin totesi,
Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa 
taloutta hoidetaan ihmistä varten, ei päinvastoin.

Tämän hallituksen politiikkaa ohjaa eriarvoisuuden torjuminen.
 
Hallitusohjelma vähentää köyhyyttä ja kaventaa tuloeroja.
Perusturvaa korotetaan. 
Sosiaaliturvauudistus aloitetaan.
Opintoraha sidotaan indeksiin.
Ja ensimmäistä kertaa koskaan 
tavoite asunnottomuuden poistamisesta on kirjattu hallitusohjelmaan.

Erityisen tärkeää on lapsiperheköyhyyden vähentäminen.
Suomessa noin joka kahdeksas lapsi elää köyhyydessä.

Tämä ei ole sattumaa.
Se on seurausta sekä tehdystä että tekemättä jääneestä politiikasta.
Siksi meidän onnistumisemme mitataan myös siinä, 
miten onnistumme nostamaan kaikkein pienimpiä.

Tämä hallitusohjelma rakentaa lapsi- ja perheystävällistä Suomea.
Perheiden tukea ja matalan kynnyksen palveluita parannetaan
Lapsivaikutusten arvioinnista tulee nyt osa kaikkea päätöksentekoa.

Arvoisa puhemies

Tehokkain keino puuttua eriarvoistumiseen 
on panostaa tasa-arvoiseen koulutukseen.

Koulutuksen tasa-arvon on annettu Suomessa rapautua jo vuosia.
Oppimiserot kasvavat ja osaamistaso laskee.
Tyttöjen ja poikien väliset erot lukutaidossa ovat suurempia 
kuin missään muussa länsimaassa. 

Koululaisemme ovat edelleen maailman huippuja, 
mutta poikamme tippuvat ja liian moni voi aivan liian huonosti.
Silti koulutuksesta on leikattu vuosi toisensa jälkeen.

Koulutusleikkausten tie on nyt kuljettu loppuun. Tämä hallitusohjelma panostaa koulutukseen.

Koko oppimisen perusta rakentuu 
niillä oppimispolun ensimmäisill askeleilla.
Siksi tämä hallitusohjelma tavoittelee 
varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista.

Ensin on kuitenkin korjattava se, mitä on rikottu.

Siksi jokaisen lapsen tasa-arvoinen päivähoito-oikeus palautetaan
ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua laajennetaan.
Kaksivuotisen esiopetusta pilotoiminen käynnistää tärkeän uudistuksen,
jolla lasten välisiä oppimiseroja kurotaan umpeen.

Peruskoulun tasa-arvoa ja laatua parannetaan,
ja tunnustetaan, ettei tänä päivänä pelkällä peruskoululla enää pärjää. 

Siksi me teemme kaikkemme, jotta jokainen nuori saa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuusiän nosto 18 ikävuoteen on selvä viesti tämän puolesta. 

Samalla ryhdytään toimiin toisen asteen keskeytysten vähentämiseksi
ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuus etenee 
nuorten tekemän kansalaisaloitteen viitoittamalla tiellä. 

Arvoisa puhemies

Aina kun syrjintään puututaan tai tasa-arvoa edistetään,
alkaa internet kohista,
että nyt tasa-arvo on kyllä mennyt liian pitkälle.

Vihreissä on liikaa naiskansanedustajia.
Hallituksessa on liikaa naisministereitä.
Vihreistä kansanedustajista kirjoitetaan herkkuina
ja vihreästä ministeristä prinsessana.

Naisten pätevyyttä vähättelevät
ja naisten määrää kauhistelevat kirjoitukset kertovat, 
miksi feminismiä tarvitaan.

Keskellä tämän mölinän helposti unohtuu,
että kansanedustajien enemmistö on edelleen miehiä,
kuten on ollut koko eduskunnan 112-vuotisen historian ajan.
Samoin vaaleissa eduskuntaan nousseiden uusien  
kansanedustajien enemmistö on miehiä.

Eli ei hätää veljet, olette edelleen enemmistö.

Hallitusohjelma ei väitä, että tasa-arvo on valmis.

Vuosien hidastelun jälkeen perhevapaat uudistetaan.
Perusteettomia palkkaeroja ja raskaussyrjintää ehkäistään.
Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puututaan ja turvakotipaikkoja lisätään.

Raiskausmääritelmä muutetaan suostumuksen puutteeseen perustuvaksi.
Translakia korjataan ja asevelvollisuuden uudistamista selvitetään.

Ja toisin kuin viime kaudella,
ministerien sukupuolijakauma vastaa tasa-arvolain henkeä.

Samalla ihmiskaupan uhreja autetaan,
perheen yhdistämistä helpotetaan
ja kiintiöpakolaisten määrä nostetaan.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty onkin todennut,
että tämä hallitusohjelma on ihmisoikeusmyönteisin naismuistiin.

Arvoisa puhemies

Tämä hallitusohjelma korjaa sitä, mitä on rikottu.

Se nostaa niitä, joita on painettu alas.
Se suojelee sitä, mikä on kaikkein arvokkainta.

Hallitusohjelma ei ole täydellinen
mutta se on tämän maan historian vihrein ja feministisin.

Se torjuu ilmastonmuutosta ja edistää tasa-arvoa.
Se nojaa sivistykseen ja uskoo koulutuksen kantavaan voimaan.

Siksi vihreä eduskuntaryhmä kannattaa hallitusohjelman hyväksymistä.

Helsingin koululaiset saavat lakkoilla ilmaston puolesta!

Nuoret ympäri maailman lakkoilevat huomenna planeetan tulevaisuuden puolesta. Helsingin kasvatus- ja koulutusjaoston puheenjohtajana voin sanoa, että Helsingissä jokainen koululainen saa osallistua ilmastolakkoon perjantaina.

Ilmastolakkoliike on toivon liike. Ruotsalaisen 16-vuotiaan ilmastolakkoilija Greta Thunbergin inspiroimana koululaiset ympäri maailmaa lakkoilevat perjantaisin tulevaisuuden puolesta. Työviikkoni kohokohta on saapua perjantaina töihin, kun eduskuntatalon rapuilla on joukko nuoria ja aikuisia vaatimassa päättäjiltä ilmastotekoja. Nämä ihmiset luovat toivoa.

Lakkoilevat nuoret ovat ymmärtäneet ilmastonmuutoksen vakavuuden aikuisia paremmin. Meidän aikuisten täytyy nyt kuunnella näitä nuoria ja ottaa heidän viestinsä vakavasti.

Meillä on vielä toivoa, mutta ei juurikaan aikaa. Meidän on toimittava nopeammin kuin olemme ajatelleet ja tehtävä enemmän kuin olemme aikoneet. Ilmastonmuutos on pysäytettävä 1,5 asteeseen. Suomesta pitää tehdä hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että hiilinielut, kuten metsät, imevät ilmakehästä yhtä paljon hiiltä kuin sinne päästämme.

Nuorten viesti on selvä. Tarvitaan tekoja, ei tyhjiä puheita. Kaikki puolueet puhuvat ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeydestä, mutta valitettavasti nämä puheet ovat jäämässä tyhjiksi puheiksi. Konkreettisiin tekoihin ei olla valmiita. Kyse ei ole mistään vähemmästä kuin tämän planeetan tulevaisuudesta ja on noloa, että aikuiset väistelevät vastuutaan.

Jokaisella koululaisella on oikeus vaatia aikuisia toimimaan tulevaisuuden puolesta. Eli kaikki saavat lakkoilla, koulut eivät tätä kiellä. Asiasta on tietenkin hyvä keskustella kotona vanhempien kanssa etukäteen. Nuoret vaativat oikeutta elämään, jota ilmastonmuutos ja muut ympäristökatastrofit eivät vaarantaisi. Siksi helsinkiläiset koulut eivät kiellä lakkoon osallistumista.

Perjantaina 15.3.2019 on kansainvälinen ilmastolakko. Ilmastolakko kokoontuu yli 1600 paikassa ja 105 maassa.
Koululainen, näin osallistut ilmastolakkoon:

1. Pyydä vanhempia ilmoittamaan lakkoilustasi koululle.
2. Kannusta muita tekemään samoin ja tule Senaatintorille klo 10

Eläinsuojelulain uudistus on kaatunut ja se on eläinten etu

Sipilän hallituksen eläinsuojelulain uudistusta ei ehditä tällä kaudella viedä läpi. Uusi laki oli sidottu maakuntauudistukseen, joka on kaatunut. Vihreiden kansanedustaja Emma Kari pitää uudistuksen kaatumista hyvänä asiana.

“Hallituksen eläinlakiesitys oli surullinen mahalasku ja sen kaatuminen on eläinten etu. Se, että lainsäädäntömme olisi uudistuksen jälkeenkin ollut pahasti naapurimaita jäljessä, olisi heikentänyt suomalaisen eläintuotannon mainetta”, Kari sanoo.

Kari teki eduskunnassa vaihtoehtoisen eläinlakiesityksen ja toivoo seuraavan hallituksen vievän läpi selvästi eläinten oloja parantavan uudistuksen.

“Ensi vaalikaudella on tehtävä eläinsuojelulain uudistus, jota ei tehdä lobbareiden ehdoilla vaan nojaten tutkimustietoon eläinten hyvinvoinnista. Turkistarhaus täytyy kieltää siirtymäajalla ja tuotantoeläinten olosuhteita on parannettava”, Kari sanoo.

Tänään Suomen Turkiskasvattajat väittivät Helsingin Sanomien koko sivun mainoksella turkisteollisuuden olevan verrattavissa lasten lemmikkimarsuihin. Kari uskoo harhaanjohtavan mainonnan viestivän alan heikoista tulevaisuudennäkymistä.

“Turkistarhaus on yksi eläintuotannon julmimpia muotoja. Maa toisensa jälkeen on kieltänyt turkistarhauksen. Viime syksynä tehdyn selvityksen mukaan valtaosa suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta. Myös Suomen turkiskasvattajien omistama Saga Fursin tulos on kääntynyt selvästi tappiolliseksi turkisalan huonon maineen takia. Tästä johtunee turkislobbarien aktivoituminen vaalien alla”, Kari sanoo.

Kari toivoo, ettei elinkeinoelämän aktiivinen lobbaaminen vaikuta seuraavan eduskunnan toimintaan.

“Oletettavasti turkisteollisuus jakaa avokätisesti vaalirahaa myös näissä vaaleissa, mutta sen ei pidä antaa vaikuttaa eduskunnan toimintaan. Vihreät ajavat turkistarhauksen lopettamista Suomesta siirtymäajalla”, Kari sanoo.

Kirjallinen kysymys Jäämeren ratahankkeesta luopumisesta

Jätin ministerille vastattavaksi kirjallisen kysymyksen:

Suomen ja Norjan välisen selvitystyöryhmän raportti Jäämeren radasta valmistui 11.2.. Raportissa hanke todettiin taloudellisesti kannattamattomaksi, ja ratahankkeen edistämiseksi ei esitetä jatkotoimenpiteitä.

Raportissa tuotiin laajasti esille myös hankkeen haitallisuus pohjoisen luonnolle ja saamelaisille. Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio on kutsunut rataa täydelliseksi katastrofiksi saamelaisille. Kolttien kyläkokous, kolttasaamelaisten itsehallintojärjestelmä, on todennut hankkeen uhkaavan koko kolttasaamelaisen kulttuurin olemassaoloa.

Raportti otettiin saamelaisten joukossa vastaan tyytyväisenä. On kuitenkin edelleen epäselvää, onko valtion johto luopunut hankkeesta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy selvitystyöryhmän raportin myötä? Aikooko hallitus luopua Jäämeren radan edistämisestä?

Hallituksen haudattava Jäämeren rata

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaatii Sipilän hallitusta vihdoin hautaamaan Jäämeren rata -hankkeen. Tänään valmistui Suomen ja Norjan yhteisen selvitysryhmän raportti, jossa todetaan selvästi, ettei hanke olisi taloudellisesti kannattava ja että sen vaikutukset saamelaisiin olisivat haitalliset. Raportti ei puolla hankkeen jatkamista.

“Jäämeren rata kulkisi saamelaisalueen läpi. Hanke uhkaa saamelaisten kulttuuria ja pohjoisen arvokasta luontoa. Silti saamelaisten huoli on jatkuvasti jätetty liian vähälle huomiolle valtion johdossa. Koko Suomi tuntui jättävän huomiotta sen, että Euroopan ainoa alkuperäiskansa on jatkuvasti osoittanut Saamenmaalla mieltään Sipilän hallituksen suunnittelemaa Jäämeren rataa vastaan”, Kari sanoo.

Suomi sai YK:n ihmisoikeuskomitealta langettavat päätökset saamelaiskäräjien vaaliluetteloihin liittyen. Komitean mukaan Suomi ei ole kunnioittanut alkuperäiskansan itsemääräämisoikeutta.

“Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio on kutsunut Jäämeren rataa täydelliseksi katastrofiksi saamelaisille. Kolttien kyläkokous, kolttasaamelaisten itsehallintojärjestelmä, on todennut hankkeen uhkaavan koko kolttasaamelaisen kulttuurin olemassaoloa. Nämä ovat vakavia viestejä, joita ei voi ohittaa”, Kari sanoo.

Kari teki aikaisemmin kirjallisen kysymyksen Sipilän hallitukselle saamelaisten ohittamisesta ratahankkeen valmistelussa. Tänään julkaistu selvitysryhmän raportti toteaa jälleen yksiselitteisesti, ettei Jäämeren ratahanke olisi taloudellisesti kannattava minkään tarkastellun rahoitusmallin mukaan.

“Hallituksen on vihdoin tunnustettava ratahankkeen taloudellinen järjettömyys sekä sen haitallisuus saamelaisten kulttuurille ja Arktiselle luonnolle. Euroopan ainoan alkuperäiskansan oikeuksia ei voi enää tässä maassa polkea. Siksi pääministeri Sipilän on vihdoin suorasanaisesti haudattava ratahanke”, Kari sanoo.

Kirjallinen kysymys yksityisestä varhaiskasvatuksesta

Jätetty ministerille 30.1.2019

Perusopetuslaissa on säädetty selkeästi, että opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Varhaiskasvatuslaissa ei tällaista sääntelyä ole. Yksityiset koulut eivät siis saa tehdä voittoa, mutta yksityiset päiväkodit saavat.

Helsingissä on paljastunut useita yksityisiä päiväkoteja, joissa voitontavoittelu on aiheuttanut lapsen edun vaarantumisen. Yksityisiä päiväkoteja on toiminut ilman asianmukaisia lupia, eikä päiväkotitilojen paloturvallisuutta ja terveellisyyttä ole pystytty varmistamaan. Tämän seurauksena yksi päiväkoti suljetaan ja seitsemän muun päiväkodin tilojen turvallisuutta selvitetään.

Valitessaan yksityisen päivähoidon perhe voi saada siihen yksityisen hoidon tukea Kelasta, joka maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan yksityiseen päiväkotiin. Palvelusetelimallin on taas pelätty palvelevan nimenomaan suuria yksityisiä varhaiskasvatusketjuja. Varhaiskasvatusmaksuissa on tapahtunut useita muutoksia, mutta yksityisen hoidon tukea ei ole päivitetty. Näin kuntien aito mahdollisuus valita yksityisen hoidon tuen ja varhaiskasvatuksen pavelusetelin välillä heikkenee.

Yksityinen varhaiskasvatus on julkisesti rahoitettua, mutta yksityiset palveluntarjoajat voivat toimia eri pelisäännöin kuin kunnalliset toimijat. Ne voivat periä korkeampia asiakasmaksuja, valikoida asiakkaansa ja tinkiä todellisesta henkilöstömitoituksesta supistamalla avustavan henkilökunnan määrää. Ne eivät välttämättä tarjoa palveluita lainkaan erityistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta tarvitseville lapsille. Tällä tavoin ne voivat karsia varsinaisen toiminnan menoista ja maksaa omistajilleen osinkoja.

Viime vuosina yksityiset varhaiskasvatusketjut ovat yleistyneet ja niiden liikevaihdot ovat kasvaneet merkittävästi. Joissain kaupungeissa jo yli 40% lapsista on yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä. Omistajina on yhä useammin kansainvälisiä pääomasijoittajia. Sekä lapsiasiavaltuutettu että Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ovat nostaneet esille yksityisten toimijoiden voitontavoitteluun liittyvät riskit.

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä rajoittaakseen yksityisten varhaiskasvatusyritysten voitontavoittelua?

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta yksityisen hoidon tuki säilyisi ajantasalla ja kunnilla olisi aito mahdollisuus valita yksityisen hoidon tuen ja palveluseteleiden välillä?

Varhaiskasvatusyritysten voitontavoittelua rajoitettava

Vihreiden kansanedustaja ja Helsingin kasvatus- ja koulutusjaoston puheenjohtaja Emma Kari vaatii voitontavoittelun rajoittamista varhaiskasvatuksessa. Suomessa yksityiset toimijat eivät saa tavoitella opetuksella taloudellista voittoa, mutta varhaiskasvatuksessa tilanne on toinen.

– Perusopetuslaissa on säädetty selkeästi, että opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Yksityiset koulut eivät siis saa tehdä voittoa, mutta yksityiset päiväkodit saavat. Ei ole mitään kestävää perustetta sille, että sama periaate ei voisi koskea varhaiskasvatusta. Sekä lapsiasiavaltuutettu että opettajien ammattijärjestö OAJ ovat nostaneet esille yksityisten toimijoiden voitontavoitteluun liittyvät riskit, Kari sanoo.

Helsingissä on paljastunut, että useita yksityisiä päiväkoteja on toiminut ilman asianmukaisia lupia. Näin ollen tilojen paloturvallisuutta ja terveellisyyttä ei ole pystytty varmistamaan. Tämän seurauksena yksi päiväkoti suljetaan ja seitsemän muun päiväkodin tilojen turvallisuutta selvitetään.

– Voitontavoittelu ei myöskään saisi koskaan johtaa turvallisuudesta tinkimiseen. Lupaprosessia on Helsingissä nyt korjattu niin, etteivät uudet yksityiset päiväkodit saa tukirahoja ennen kuin rakennuslupien loppukatselmus on tehty ja tilat todettu lapsille turvallisiksi. Vanhempien pitää voida luottaa siihen, että lapset ovat turvallisissa tiloissa, Kari sanoo.

Yksityiset varhaiskasvatusketjut ovat yleistyneet viime vuosina merkittävästi ja niiden liikevaihto on kasvanut. Joissain kaupungeissa lapsista jopa 40 prosenttia on yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä. Helsingin varhaiskasvatus on pääosin julkisesti tuotettua.

– Helsingissä yksityiset päiväkodit ovat olleet lähinnä pieniä ja usein vaihtoehtoista pedagogiikkaa tarjoavia yrityksiä. Suurten varhaiskasvatusketjujen tuleminen Helsingin markkinoille on luonut uuden tilanteen. Samalla myös Helsinkiin ajetaan vahvasti varhaiskasvatuksen palveluseteliä, jonka on pelätty palvelevan nimenomaan suuria yksityisiä ketjuja. On varmistettava, että tukimalli takaa pienten toimijoiden säilymisen, Kari sanoo.

Helsinki kasvaa vauhdilla. Samalla tarve varhaiskasvatuspaikoille kasvaa. Viime vuonna Helsinkiin saatiin 1600 uutta päiväkotipaikkaa, joista 1100 kaupungin päiväkoteihin.

– Oppimiserojen kaventamisen ja koulutuksen tasa-arvon kannalta on tärkeää, että varhaiskasvatukseen osallistuvien osuutta kasvatetaan. Samalla on tärkeää huolehtia siitä, että vanhemmat voivat luottaa siihen, että heidän lapsensa ovat turvassa. Pidetään kiinni siitä, että jokaisessa Suomen päiväkodissa annetaan maailman parasta varhaiskasvatusta, Kari sanoo.

Suomen on kiellettävä turkistarhaus

Suomen turkiskasvattajien omistama Saga Fursin tulos on kääntynyt selvästi tappiolliseksi turkisteollisuuden huonon maineen takia. Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaatii turkistarhauksen kieltämistä eläinsuojelulainsäädännön uudistuksessa. Eduskunta käsittelee paraikaa hallituksen esitystä laiksi eläinten hyvinvoinnista.

“Saga Fursin tuloksen romahtaminen on selkeä viesti kuluttajilta: ihmiset haluavat ostaa eettisesti tuotettuja vaatteita. Viime syksynä tehdyn selvityksen mukaan valtaosa suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta. Samoin turkittomien tuotemerkkien määrän kasvu on vahva viesti siitä, että epäeettisen turkiselinkeinon aika on ohi”, Kari sanoo.

Kari on pettynyt siihen, ettei turkistarhaukseen liittyviä ongelmia suostuta myöntämään. Eduskunta käsittelee paraikaa eläinsuojelulainsäädännön kokonaisuudistusta, jossa turkistarhaukseen tai sen ongelmiin ei puututa juuri lainkaan.

“Turkistarhaus on eläintuotannon julmimpia muotoja. Ketut ja minkit ovat villieläimiä, jotka eivät voi hyvin häkeissä. Turkiseläinten hyvinvointitutkimusten kertovat siitä, että eläinten lajityypilliset käyttäytymistarpeet eivät toteudu tarhoilla. Kärsimystä aiheuttava tuotanto olisi pitänyt jo tämän perusteella kieltää. On käsittämätöntä, ettei Sipilän hallitus uudessa eläinsuojelulaissa puutu turkistarhaukseen mitenkään”, Kari muistuttaa.

Epäeettisyyden perusteella muotitalo toisensa jälkeen on luopunut turkiksista epäeettisinä tuotteina. Luopujiin kuuluvat mm. Burberry, Versace, Gucci, Hugo Boss, Tommy Hilfiger ja Calvin Klein. Useassa verrokkimaassa turkistarhaus on jo kielletty. Monessa maassa turkisala on kadonnut sen myötä, että turkiseläinten oloja on haluttu parantaa laissa.

“Suomen maine turkismaana on meille haitallinen. Turkistarhaus täytyy lopettaa myös Suomesta siirtymäajalla eläinsuojelulainsäädännön uudistuksen yhteydessä”, Kari sanoo.

Ilmastolle haitallisista yritystuista luovuttava

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari toivoo seuraavan hallituksen ottavan ilmastonmuutoksen tosissaan ja karsivan ilmastolle haitallisia tukia nopealla aikataululla. Samalla yritystukien painopistettä tulee siirtää saastuttamisen tukemisesta tutkimuksen tukemiseen. Kari oli viime keväänä vihreiden edustajana parlamentaarisessa yritystukityöryhmässä.

“Meillä ei ole enää varaa viivytellä ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa. Tämä edellyttää saastutustukien karsimista. Hyvä esimerkki tällaisesta saastutustuesta on Sipilän hallituksen käyttöönottama teollisuuden päästökauppakompensaatio, joka vesittää päästökauppaa. Tutkimusten mukaan kompensaatio ei paranna kilpailukykyä, ei edistä työllisyyttä, eikä tuo talouskasvua. Sen sijaan se kannustaa saastuttamiseen”, Kari sanoo.

Päästökauppakompensaatio on saanut runsaasti kritiikkiä taloustieteilijöiltä ja muilta asiantuntijoilta. Esimerkiksi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT kritisoi kompensaation olevan turha, jopa haitallinen tukimuoto.

“Suomen Yrittäjien tuoreen kyselyn mukaan puolet yrittäjistä haluaa vähentää yritystukia, sillä niiden katsotaan vääristävän kilpailua. Tämä karsiminen on aloitettava ilmastolle haitallisista saastutustuista. Tehottomien yritystukien sijaan Suomessa tulisi panostaa koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin. Vihreät esitti viime keväänä yritystukityöryhmässä 600 miljoonan euron leikkauksia ja tukien uudelleensuuntaamisia”, Kari sanoo.

Arvioiden mukaan Suomessa maksetaan vuosittain noin 7 miljardin euron edestä yritystukia sekä suorina tukina että verotukina. Ympäristöministeriö arvioi vuonna 2013, että yritystuista noin 3 miljardia on ympäristölle haitallisia. Ilmastonmuutosta kiihdyttävien fossiilisten polttoaineiden käyttöä tuetaan joka vuosi noin miljardin euron verotuilla.

“Suomalaisessa teollisuudessa on pystytty tekemään ympäristön kannalta hyviä innovaatioita ja tässä on myös tulevaisuus. Haluan uskoa, että tässä tilanteessa myös teollisuudesta löytyy vahvaa tukea päästökauppakompensaation ja muiden saastustustukien nopeaan lopettamiseen”, Kari sanoo.

« Older posts

© 2019 Emma Kari

Ylös ↑

Tilaa Emman uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen pysyt perillä tekemästäni työstä ja vihreästä politiikasta.