Avainsana: tasa-arvo (Page 2 of 4)

Äiteihin kohdistuvat asenteet kertovat naisten asemasta

Tänään suomalainen tv-juontaja päätti salaa kuvata lentokoneessa vauvaansa imettävää naista, julkaisi kuvan netissä ja haukkui naisen julkisesta imettämisestä. Sanomattakin selvää, että tämä oli todella moukkamaista käytöstä lapsestaan huolehtivaa naista kohtaan. Mutta kyse on myös isommasta asiasta. Kyse on naisten vapaudesta.

Ympäröivän yhteiskunnan asennoituminen äiteihin vaikuttaa merkittävästi naisten asemaan yhteiskunnassa. Vauvan syntymä on ihana asia, mutta se myös rajoittaa naisen elämää monella tavalla. Imettäminen kodin ulkopuolelle on monelle naiselle todella vaikea ja herkkä asia. Jos äitejä häpäistään julkisesti vauvan ruokkimisesta, kotoa liikkeelle lähtemisen kynnys nousee entisestään. Tällöin naiset jäävät vauvoineen yksin kotiin.

Jos me haluamme, että naiset ja miehet ovat tässä maassa tasa-arvoisia, meidän on pyrittävä tasa-arvoiseen vanhemmuuteen. Tämä vaatii sekä äitiyden että isyyden tukemista. Se ei edellytä muutosta pelkästään neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa, se edellyttää muutosta koko yhteiskunnan asenteissa. Ja kenenkään ei pitäisi joutua häpäistyksi lapsestaan huolehtimisen takia julkisissa tiloissa. Sillä vuonna 2016 naisen paikka ei vain enää ole kotona.

Eduskunta ajoi alas tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen

Eduskunnan enemmistö päätti juuri lakkauttaa lapsen tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen äänin 114-65. Surullinen päivä. Minusta tuntuu, että hallituspuolueet eivät täysin ymmärrä, mitä ne ovat tänään rikkoneet.

Kaikille lapsille yhtäläinen oikeus päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen on ollut yksi suurimpia voittoja tasa-arvolle ja yhdenvertaiselle lapsuudelle Suomessa.

Kuten kokoomukselle on tällä hallituskaudella ollut tyypillistä, opetusministeri Grahn-Laasonen ajoi päivähoidon heikennykset läpi asiantuntijoiden lausunnoista huolimatta. Lähes kaikki asiantuntijat vastustivat lasten oikeuksien huonontamista.

Tämä päätös heikentää juuri niiden lasten asemaa, jotka tarvitsevat apua enemmän. Se eriarvoistaa lapsia ja huonontaa varhaiskasvatuksen laatua. Sen pelätään lisäävän lastensuojelun ja lasten psykiatrian menoja. Lisäksi opetusministerin esittämät luvut siitä, kuinka paljon päivähoito-oikeuden rajaamisella säästetään on kyseenalaistettu laajasta.

Vihreät ovat taistelleet tätä päätöstä vastaan eduskunnassa ja kunnissa ympäri Suomea. Moni kunta on jo etukäteen kieltäytynyt täytäntöönpanemasta päivähoitoa huonontavia lakeja. Surullista on se, ettei kaikilla kunnilla ole siihen rahaa.

Tämän päivän synkkä virhe on yritettävä korjata. Jos vihreät ovat seuraavassa hallituksessa, meidän on tehtävä kaikkemme, että lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ei saa riippua vanhemman asemasta.

Puhe Helsingin budjetista ja varhaiskasvatuksesta 25.11.2015

Arvoisa puheenjohtaja, rakkaat valtuustotoverit,

Isoin päätös tässä budjetissa on se, että Helsinki kieltäytyy leikkaamasta lapsilta. Varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajana on helppo sanoa, että se on jotain, mistä on syytä olla ylpeä.

Saamme jatkuvasti kuulla eduskunnassa kokoomuksen opetusministeriltä, että varhaiskasvatuksessa ”tarvitaan nyt kipeitä leikkauksia”. Perusteeksi on annettu kuntien mahdollisuudet säästää päivähoidosta.

Mutta kunnat eivät halua leikata lapsilta. Ei Helsinki, ei Espoo, ei Vantaa. Ei Tampere, ei Turku, ei Hämeenlinna. Ei Kotka, ei Valkeakoski, ei Seinäjoki. Kunnat eivät haluat tätä, ne pakotetaan siihen.

Siksi on upeaa, että Helsinki tyrmäsi ensimmäisenä kuntana hallituksen esityksen tasa-arvoisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta ja ryhmäkokojen kasvattamisesta. Sen jälkeen monet kunnat ovat uskaltautuivat puolustamaan kaikkien lasten oikeutta varhaiskasvatukseen, vaikka valtio leikkaisi kuntien valtionavustuksia.

Arvoisa puheenjohtaja,

Kaikki asiantuntijat ovat tyrmänneet opetusministerin esittämät heikennykset varhaiskasvatukseen lapsen edun vastaisina. Ne eriarvoistavat lapsia, leimaavat perheitä ja vievät tukea juuri niiltä lapsilta, jotka tarvitsevat sitä eniten.

Päiväkoti suojaa lapsia, kun kotona on ongelmia. Liian isot ryhmät vie pohjan kaikelta sitä, mitä varhaiskasvatuksen laadussa on haluttu parantaa. Kun lapsia on liikaa, työntekijät väsyvät, kaikkia ei ole aikaa kuunnella, kaikki eivät pääse syliin. Pahiten tämä osuu niihin heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin.

Monet uudet pienet helsinkiläiset eivät puhu äidinkielenään suomea. On paljon lapsia, joiden vanhemmat ovat tulleet tänne töihin tai opiskelemaan. Mutta on myös lapsia joiden perheet ovat paenneet sotaa ja väkivaltaa. Päiväkoti, leikkipuisto ja koulu on paikka oppia kieli ja kasvaa osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Meillä ei ole varaa siihen, että meillä ei ole resurssit kunnossa näiden lasten tukemiseksi.

Arvoisa puheenjohtaja,

On surullista, jos tulevaisuudessa lasten oikeudet riippuvat siitä, mihin kuntaan he ovat syntyneet. Me voimme estää lasten luokkayhteiskunnan syntymisen Helsinkiin.

Puhe vihreiden vaihtoehtobudjetista eduskunnassa 25.11.2015

Arvoisa puhemies,

Suurin ero vihreiden ja hallituksen budjeteissa on se, uskotaanko parempaan tulevaisuuteen. Me uskomme, että tasa-arvolla, avoimuudella ja koulutuksella luodaan parempaa huomista. Hallitus on valinnut toisen suunnan.

Arvoisa puhemies,

Olemme toistuvasti kuulleet kokoomuksen opetusministeriltä, että varhaiskasvatuksessa ”tarvitaan nyt kipeitä leikkauksia”. Perusteeksi on annettu kuntien mahdollisuudet säästää päivähoidosta.

Mutta kunnat eivät halua leikata lapsilta. Ei Helsinki, ei Espoo, ei Vantaa. Ei Tampere, ei Turku, ei Hämeenlinna. Ei Kotka, ei Valkeakoski, ei Seinäjoki. Kunnat eivät haluat tätä, eikä niitä pitäisi siihen pakottaa.

Kaikki asiantuntijat ovat tyrmänneet opetusministerin esittämät heikennykset varhaiskasvatukseen lapsen edun vastaisina. Ne eriarvoistavat lapsia, leimaavat perheitä ja vievät tukea juuri niiltä lapsilta, jotka tarvitsevat sitä eniten.

Päiväkoti suojaa lapsia, kun kotona on ongelmia. Liian isot ryhmät vievät pohjan kaikelta sitä, mitä varhaiskasvatuksen laadussa on haluttu parantaa. Kun lapsia on liikaa, työntekijät väsyvät, kaikkia ei ole aikaa kuunnella, kaikki eivät pääse syliin. Pahiten tämä osuu niihin heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin.

Arvoisa puhemies,

Hallitus kohdistaa leikkauksensa suomalaisten lasten lisäksi myös kehitysmaiden lapsiin. Hallitus aikoo tehdä jättileikkaukset YK:n lastenrahasto Unicefin rahoitukseen. Suomi on ollut maailman kahdeksanneksi suurin rahoittaja Unicefissa. Tämä aika on nyt ohi. Hallitus lopettaa Unicefin tukemisen lähes kokonaan.

Tällä on dramaattiset seuraukset maailman lapsille. Unicef rokottaa lähes 40 prosenttia maailman lapsista. Rokotusten avulla pelastetaan joka vuosi jopa kolme miljoonaa lasta. Unicef toimittaa ruoka-apua, puhdasta vettä ja lääkkeitä aliravituille lapsille. Aliravitsemus on syynä kolmasosaan alle viisivuotiaiden lasten kuolemista.

Unicef pelastaa niiden lapsien henkiä, jotka ovat tässä maailmassa kaikkein heikoimmassa asemassa. Kun tämä yhdistetään ilmastorahoituksen romauttamiseen, ei lupaus tulevasta ole kovin ruusuinen.

Arvoisa puhemies,

Hallitus väittää, ettei lapsilta leikkaamiselle ole vaihtoehtoja. Samalla hallitus perusteli vielä pari viikko sitten köyhiin eläkeläisiin kohdistuvia asumistuenleikkauksia. Niiden suhteen hallitus teki arvovalinnan ja leikkaukset peruttiin.

Hallituksen politiikka tulee lisämään köyhien ja hädänalaisten lasten määrää. Köyhyys vaikuttaa lapsen elämään monin tavoin. Köyhyyden edessä lapsi on voimaton. Hän ei voi tehdä asialle mitään. Siksi herääkin kysymys, miksi köyhät lapset eivät ole hallitukselle yhtä arvokkaita kuin köyhät eläkeläiset?

Meillä ei ole varaa siihen, että kasvatamme lapsia maailmaan valmiiksi lannistettuina. Siksi vihreiden vaihtoehtobudjetissa varhaiskasvatuksesta, kouluista tai kehitysyhteistyösta ei leikata.

Se on arvovalinta.

Suomi on naisille EU:n toiseksi väkivaltaisin maa

Suomi on naisille EU:n toiseksi väkivaltaisin maa. Joka kolmas suomalainen nainen on joutunut puolisonsa fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Tämä on järkyttävää ja häpeällistä.

Tänään on YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä. Kempeleen vastenmielinen raiskaus on tuomittu laajasti, mikä on oikein. Raiskaus on naisiin kohdistuvan väkivallan julmin muoto. Se on naisen pahin painajainen.

On surullista, että naisiin kohdistuva seksuaaliväkivalta tuntuu huolestuttavan eniten silloin, kun tekijä on ulkomaalainen. Silloin naisiin kohdistuva väkivalta typistyy poliittiseksi lyömäaseeksi. Tämä ei auta uhreja, eikä paranna naisten asemaa. Me emme voi leimata kokonaisia ihmisryhmiä näiden rikosten perusteella, emme suomalaisia miehiä, emmekä turvapaikanhakijamiehiä. Meidän on muutettava asenteita naisia kohtaan ja keskityttävä uhrien tukemiseen.

Totuus kuitenkin on, että suuri osa suomalaisten naisten kokemasta väkivallasta jää ilmoittamatta, selvittämättä ja rankaisematta. Poliisille ei soiteta, kun hakkaaja tai raiskaaja on oma mies. Parisuhdeväkivaltaa hävetään ja vähätellään. Onneksi kynnys ilmoittaa poliisille näyttää viime vuosina madaltuneen. Sen pitää madaltua entisestään.

Vihreät ovat jo pitkään tehneet työtä seksuaalirikosten rangaistusten tiukentamisen eteen. Naisten on saatava apua ja turvaa heti kun he sitä tarvitsevat. Jokainen lyönti on liikaa.

Kiitospuhe vihreille päivähoidon puolustamisesta puoluevaltuuskunnassa 21.11.2015

Rakkaat ystävät,

Haluaisin sanoa teille kiitos. Olen viime viikkoina pakahtuneena seurannut sitä upeaa työtä, jota meidän ihmiset ovat tehneet kunnissa kaikkialla Suomessa.

Kun puhutaan lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, puhutaan niistä lapsista, jotka on kaikkein heikoimmilla. Hallitus on rikkomassa jotain, jonka arvoa se ei ymmärrä.

Ja siksi on niin tärkeää, että meidän ihmiset Kuopiossa, Espoossa, Tampereella, Turussa, Hämeenlinnassa, Vantaalla, Jyväskylässä, Porissa, Vaasassa, Iisalmessa ja kaikkialla Suomessa pistävät nyt hanttiin.

Meitä tarvitsee nyt se työttömäksi jäänyt isä, joka häpeilee masennustaan eikä sisu anna periksi sanoa asiaa ääneen. Meitä tarvitsee se pätkätöitä tekevä äiti, joka ei voi koskaan tietää, koska seuraava työ taas alkaa. Meitä tarvitsee nyt se pieni tyttö, joka pikkuveljen syntymän jälkeen jää ilman huomiota ja kaipaa ystäviään päiväkodissa. Ja meitä tarvitsee se pieni poika, jolla ei kotona ole kaikki hyvin. 

Jokaikinen asiantuntija on tyrmännyt hallituksen esitykset. Ne eriarvoistavat lapsia, leimaavat perheitä ja vievät tukea juuri niiltä, jotka tarvitsevat sitä eniten.

Kun kunta toisensa jälkeen kieltäytyy totettamasta niitä, hallitus on heikoilla jäillä.

Ystävät, vaikka kunnat on asetettu tässä täysin epäreiluun tilanteeseen, jaksakaa taistella.

Tämä on asia, jossa me olemme oikealla puolella.

Eli kiitos!

Myös Vantaa, Tampere ja Turku kieltäytyvät leikkaamasta päivähoidosta!

Suuret kaupungin pitävät lasten puolta Sipilän hallitusta vastaan! Helsingin vanavedessä nyt myös Vantaa, Tampere ja Turku kieltäytyvät toimeenpanemasta opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen esittämiä huononnuksia lasten päivähoitoon! Tämä on hienoa!

Mitä useampi kunta kieltäytyy toimeenpanemasta päivähoidon heikennyksiä, sitä useamman syrjäytymisvaarassa olevan lapsen mahdollisuudet paranevat. Helsinki, Tampere ja Turku säilyttävät lakiesityksestä huolimatta nykyiset ryhmäkoot ja kaikkien lasten yhdenvertaisen oikeuden varhaiskasvatukseen. Vantaalla kokoomus vei läpi lasten hoito-oikeuden rajaamisen, mutta pienemmät ryhmäkoot voitettiin myös siellä!

Tutkimusten mukaan päiväkoti suojaa lapsia, kun kotona on ongelmia. Sipilän hallituksen halu rajoittaa työttömien perheiden lasten oikeutta varhaiskasvatukseen ja kasvattaa lapsiryhmiä eriarvoistaa lapsia. Näin heikkennetään juuri niiden lasten asemaa, jotka tarvitsevat tukea eniten.

Ongelma on se, että Sipilän hallituksen leikatessa päivähoitosta, kaikilla kunnilla ei ole varaa säilyttää pieniä ryhmäkokoja ja yhdenvertaista hoito-oikeutta. Näin lapsen asemaan vaikuttaa sen lisäksi, mihin perheeseen hän syntyy, myös se, mihin kuntaan hän syntyy. Näin luodaan lasten luokkayhteiskuntaa.

Sipilän hallitus päätti tänään perua eläkeläisiin kohdistamansa säästöt ”oikeudenmukaisuuden ja inhimillisyyden vuoksi”. Nyt herää kysymys, miksi Sipilä, Stubb ja Soini eivät ole valmiita tekemään samaa pienten lasten takia? Varhaiskasvatukseen kohdistetut epäoikeudenmukaiset ja kohtuuttomat leikkaukset on peruttava!

Isis ei voita, jos puolustamme ihmisarvoa

Harmaa viikonloppu on kulunut epäuskoisessa surussa. Surun keskellä kaksi asiaa alkaa hahmottua.

Ensinnäkin monien asiantuntijoiden mukaan Isis on heikentymässä ja Pariisi oli yritys siirtää huomio pois tappioista muualla. Toiseksi, ne ihmiset, jotka Eurooppaan pakenevat, eivät ole syyllisiä Isisin väkivaltaan. Isis tappaa pääsääntöisesti muslimeja. Monet turvapaikanhakijoista ovat sen uhreja.

Isis on kärsinyt tappioita, se on hävinnyt taisteluita ja menettänyt alueita. Pariisin iskujen päivänä kurdijoukot valtasivat Sinjarin kaupungin Pohjois-Irakissa. Terrorismiasiantuntijoiden mukaan on tyypillistä, että tappioita yritetään peitellä kiinnittämällä huomio toisaalle karmaisevilla, tavallisiin ihmisiin kohdistuvilla iskuilla. Tavallisesti nämä iskut tehdään Irakissa ja Syyriassa. Nyt se tehtiin Euroopassa. Isis on siis heikoilla. Me koemme nyt sitä samaa halvaantuneisuutta, surua ja epäuskoa, jota miljoonat ihmiset ovat kokeneet jo vuosia Lähi-idässä.

Jihadistiterroristien uhrit ovat tavallisesti lähes poikkeuksetta muslimeja. Isis siis kohdistaa silmittömän vakivaltansa ja raakuutensa toisiin muslimeihin. Isis toimii tällä hetkellä Irakissa ja Syyriassa, eli juuri niissä maissa, joista tavalliset ihmiset pakenevat henkensä kaupalla Välimeren yli. Isis ei taistele kristittyjä vastaan, se taistelee tavallisia ihmisiä ja ihmisarvoa vastaan.

Nyt Euroopan (ja Suomen) äärioikeisto lietsoo tavallisten ihmisten pelkoja. He tekevät kaikkensa, että syytävä sormi kohdistuisi kaikkiin tavallisiin muslimeihin ja niihin ihmisiin, jotka henkensä kaupalla pakenevat terroristien väkivaltaa. Äärioikeisto ja jihadistit elävät molemmat samasta vihasta, väkivallasta ja peloista.

Isis ei kannata eurooppalaisia arvoja, vapautta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Jos me luovumme näistä ja kiellämme Isisiä pakenevilta ihmisiltä ihmisoikeudet, me pelaamme Isisin pussiin. He haluavat pelkoa, vihaa ja väkivaltaa. He haluavat meidän hylkäävän inhimillisyyden ja vapauden. Me emme saa antaa heidän voittaa.

Äitiyslaki parantaisi sateenkaariperheiden lasten oikeuksia

Viime kauden lopulla silloinen pääministeri Stubb antoi pitkään odotetun äitiyslain kaatua. Äitiyslain olisi tehnyt naispareille syntyneistä lapsista vihdoin tasa-arvoisia eri sukupuolta olevien avoparien lasten kanssa: heidän vanhemmuutensa olisi voitu tunnustaa jo ennen syntymää.

Lain kaatuminen oli häpeällistä populismia lasten kustannuksella. On selvää, että äitiyslaki olisi parantanut lasten oikeuksia. Kahdelle äidille syntyneet lapset ovat ensimmäiset elinkuukautensa ilman juridista turvaa: jos vanhemmat esimerkiksi eroavat tai toinen vanhemmista kuolee ennen kuin adoptiota on ehditty tehdä, lapsi menettää oikeuden toiseen vanhempaansa. Tällöin vanhemmalla ei ole oikeutta tavata lastaan eikä myöskään velvollisuutta vastata millään tavalla lapsen elatuksesta.

Onneksi kaatuneen äitiyslain puolesta on nyt syntynyt kansanliike. Kansalaisaloite naisparien lasten oikeudellista aseman parantamisesta aukeaa pian osoitteessa aitiyslaki.fi. Itse aion allekirjoittaa aloitteen heti kun se on mahdollista. Tasa-arvoisen avioliiton säätäminen oli sateenkaariperheiden lapsille upea voittp ja symbolisesti hyvin tärkeää. Ikävä kyllä avioliittolaki ei kuitenkaan korjaa vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä.

Kaiken lisäksi äitiyslaki säästäisi kuntien rahoja, kun adoptioneuvontavelvoite samaa sukupuolta olevien parien kohdalta poistuisi, sekä käräjäoikeuksien rahoja, kun adoptiopäätökset sateenkaariparien osalta vähentyisivät. Erityisen kohtuuton tilanne on naispuolisilla avopareilla, joiden kohdalla sisäinen adoptio ei ole edes mahdollinen. Äitiyslaki ei olisi vienyt lapselta mahdollisuutta vahvistaa juridista isyyttä, sillä lain piiriin olisivat kuuluneet vain hedelmöityishoidoilla naispareille syntyneet lapset. Tämä on laki, joka ei ole keneltäkään pois. Sateenkaariperheiden lapsille se on kuitenkin iso asia.

Kokoomuksen selkärangattomuus naispareille syntyneiden lasten oikeuksien puolustamisessa oli osaltaan myös osoitus konservatiivisten voimien kasvusta kokoomuksen sisällä. Sateenkaariperheiden lapset ansaitsevat samat oikeudet kuin kaikki muutkin lapset. Siksi on meidän velvollisuutemme korjata tämä asia. Sen voi aloittaa allekirjoittamalla kansalaisaloitteen 28.11.

Puhe tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen puolesta eduskunnassa

Arvoisa puhemies!

Kun tehdään lapsia koskevia päätöksiä, niiden perusteena on aina oltava lapsen etu. Hallituksen meille tuoman esityksen lähtökohta on täysin päinvastainen.

Hallituksen halu rajoittaa työttömien perheiden lasten oikeutta varhaiskasvatukseen ja kasvattaa lapsiryhmiä eriarvoistaa lapsia.

Te heikennätte juuri niiden lasten asemaa, jotka tarvitsevat tukea eniten. Te huononnatte suomalaisten lasten varhaiskasvatuksen laatua. Te luotte lasten luokkayhteiskuntaa.

Arvoisa puhemies!

Jos opetusministeri Grahn-Laasonen kuuntelisi asiantuntijoita, tämä esitys ei olisi eduskunnan käsittelyssä.

Lapsiasiavaltuutettu on lausunut, että nämä heikennykset vievät tilannetta selkeästi huonompaan suuntaan ja rikkovat juuri säädetyn varhaiskasvatuslain tavoitteita.

Lastensuojelujärjestöt toteavat yksiselitteisesti lausunnoissaan, että esitys eriarvoistaa lapsia ja leimaa heikommassa asemassa olevia perheitä.

Suomen Psykologiliitto varoittaa, että hallituksen varhaiskasvatukseen tekemät säästöt maksetaan lastenpsykiatrian ja lastensuojelun lisääntyvinä kuluina. Lyhyen aikavälin taloudellista etua tavoiteltaessa jyrätään lasten etu.

Ja kaiken lisäksi kuntaliitto totesi viime viikolla, että perusteluina esitetyt taloudelliset säästöt eivät vastaa todellisuutta. Hallituksen väittämät säästöt eivät siis ole totta.

Arvoisan puhemies!

Hallituksen esitys on puhtaan ideologinen ja sen maksajiksi joutuvat kaikista heikoimmassa asemassa olevat lapset.

Pienet ryhmäkoot ja lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen ovat suomalaisen laadukkaan päivähoidon perusta. Tiedämme jatkuvasti lisää siitä, kuinka suuri merkitys hyvällä varhaiskasvatuksella on pienen lapsen elämään ja tulevaan koulumenestykseen.

Esimerkiksi Helsinki Suomen suurimpana varhaiskasvatuksen tarjoajana on todennut esityksen huonontavan lasten asemaa ja varhaiskasvatuksen laatua niin paljon, ettei täällä aiota toimeenpanna koko lakia. Näin lapsen asemaan vaikuttaa paitsi se, mihin perheeseen hän syntyy, myös se, mihin kuntaan hän syntyy.

Kaikki tilastot todistavat, että vanhemmat osaavat arvioida lapsensa hoidontarpeen. Jos vanhemmat ovat kotona, lapset ovat todella harvoin kokopäiväisessä hoidossa. Ja silloin kun ovat, se perustuu lapsen etuun. Silti norminpurkuun muualla vannova hallitus haluaa päivähoidossa lisätä tarveharkintaa, valvontaa ja byrokratiaa, vaikka mitään tarvetta sille ei ole.

Tämä on häpeällinen esitys suomalaisten lasten kannalta. Ja kaiken lisäksi se annetaan juuri silloin kuin hallitus muutenkin lisää lapsiköyhyyttä Suomessa. Pieniltä lapsilta säästäminen on arvovalinta, ja huono sellainen.

« Older posts Newer posts »